Kies de door u gewenste verzekeringen

Onderstaand treft u een overzicht van alle verzekeringen die wij aanbieden. Door het aan- of uitvinken van een verzekering berekent u alleen de premie voor de verzekeringen die u wenst.
 

Maak uw keuze

Basisverzekeringenregel
online
meer
info
   
  Inventaris en goederen
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
Bij een inventarisverzekering worden de roerende zaken van uw bedrijf verzekerd.
  Aansprakelijkheid voor bedrijven
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.
De verzekerde som is € 1.250.000,- per gebeurtenis. Maximaal wordt per verzekeringsjaar twee keer het verzekerde bedrag uitbetaald.
  Opstal
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
Een opstalverzekering wordt afgesloten om het gebouw (of de woning) zelf te verzekeren. De eigenaar van het gebouw dient te verzekeren.
  Huurdersbelang
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
Huurdersbelang zijn alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u, voor uw rekening hebt aangebracht of tegen betaling hebt overgenomen van de vorige huurder.
  Bedrijfsschade
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De bedrijfsschadeverzekering dekt de derving van de winst na een schade.
  Extra kosten/reconstructie
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De Extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten. De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen.
  Beroepsaansprakelijkheid
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.
  Bestuurdersaansprakelijkheid
Ja, online berekenen is wel mogelijk, maar onder voorbehoud. Wij hebben nog aanvullende gegevens nodig voor de definitieve premieberekening. Indien u een (vrijblijvende) gerichte offerte wenst te ontvangen, verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en aan ons toe te sturen.
Bestuurdersaansprakelijkheid is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor de gevolgen van slecht beleid of onbehoorlijk bestuur.
  Vervoerdersaansprakelijkheid
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.
  Werkmaterieel
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De Werkmaterieelverzekering vergoedt schade aan tractors, heftrucks en elektrische stapelaars
  Werkmaterieel (overig)
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De Werkmaterieelverzekering vergoedt schade aan kostbaar materieel zoals graafmachines en laadschoppen.
  Arbeidsongeschiktheid
Online berekenen en aanvragen is wel mogelijk maar via externe link. Deze link komt bij stap 3 in beeld.
Een AOV is een verzekering voor zelfstandig ondernemers en biedt inkomenszekerheid bij ziekte of invaliditeit. Let op! Voor zogenoemde complexe producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering en overlijdensrisicoverzekering worden kosten berekend. Een indicatie van deze kosten vindt u onder “documenten”.
  Business Travel Insurance
Online berekenen en aanvragen is wel mogelijk maar via externe link. Deze link komt bij stap 3 in beeld.
De BTI is een collectieve zakenreisverzekering.
Aanbevolen verzekeringenregel
online
meer
info
   
  Glas
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De glasverzekering dekt schade aan tot lichtdoorlating dienende ruiten van het bedrijfspand.
  Machinebreuk
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
Een machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat.
  WEGAM
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De WEGAM-verzekering dekt schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt.
  Goederen transport
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De Transport Eigen Vervoerverzekering biedt dekking voor goederen die u vervoert en voor kostbare spullen in uw bedrijfsauto's.
  Verzuim
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
De conventionele verzuimverzekering vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste 104 weken. Voor bedrijven met 50 of meer werknemers is de Stop-loss verzekering een uitkomst. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult uw Stop-loss verzekering het verschil aan.
  CAR & Montage
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
De CAR- en de Montageverzekering bieden u dekking voor alle materiële schade aan en verlies of vernietiging van het werk. Onder ‘het werk’ wordt de bouw / aanbouw / verbouw van een onroerend goed of de montage van installaties verstaan. Ook alle op het terrein aanwezige materialen, bestemd om in het project te worden verwerkt zijn meeverzekerd.
  Rechtsbijstand
Online berekenen en aanvragen is wel mogelijk maar via externe link. Deze link komt bij stap 3 in beeld.
Rechtsbijstand geeft rechtshulp bij conflicten met klanten/afnemers, opdrachtgevers of met leveranciers. Tevens is er dekking voor incassohulp of juridische hulp bij verweer van het incassotraject.
Optioneelregel
online
meer
info
   
  Collectieve ongevallen
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De collectieve ongevallenverzekering beschermt u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen.
  Persoonlijke ongevallen
Ja, online berekenen en aanvragen is mogelijk via deze website.
De persoonlijke ongevallenverzekering verzekerd u voor overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.
  Milieuschade
Nee, online berekenen en aanvragen is niet mogelijk, u kunt wel een offerteaanvraag formulier invullen. Deze kunt u vinden onder documenten.
De Milieuschadeverzekering is bestemd voor ondernemers die de financiële gevolgen van milieuschade willen verzekeren.
  Overlijdensrisico
Online berekenen en aanvragen is wel mogelijk maar via externe link. Deze link komt bij stap 3 in beeld.
Met een overlijdensrisicoverzekering dek je het risico af dat je komt te overlijden binnen de looptijd van deze verzekering.
Let op: conform de nieuwe wettelijke regeling mag er geen provisie berekend worden. Voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering worden kosten berekend. Een indicatie van deze kosten vindt u onder “documenten”.
 

Volgende

Selecteer de door u gewenste verzekeringen en klik op "Volgende" om verder te gaan
MKBdirect.nl Contact Nieuws Privacybeleid Disclaimer

Home Contact
Starters Fraudebeleid
Wie zijn wij? Verzekeringskaarten
Missie Documenten
Home Direct berekenen Direct afsluiten Wijzigingen doorgeven Vragen? 0548-78 24 00
(ma-vr 9:00-17:30)
Direct berekenen
Direct afsluiten
Verzekeringskaarten
Documenten
Wijzigingen doorgeven
Wie zijn wij?
Missie
Starters
Contact
Bel ons direct