Welke verzekeringen heb ik nodig?

U als ondernemer profiteert optimaal van de voordelen bij MKBdirect!

 • Snel en eenvoudig: Bepaal in een paar stappen welke verzekeringen u nodig heeft.
 • Direct premies berekenen: Ontvang direct een helder overzicht van de kosten.
 • Online afsluiten: Snel en eenvoudig uw verzekeringen afsluiten.
 • Persoonlijk advies: Team van adviseurs staat klaar voor begeleiding.
 • Volledige service: Ondersteuning bij vragen en schades.
Over ons Contact

Welke verzekeringen heb ik nodig?  stap 1 van 6

mkbdirect.nl

In welke branche bent u werkzaam?

Onder welke sub branche valt u

Bedrijfsmiddelen en activa

Aansprakelijkheid

Vervoersmiddelen en transport

Personeel

Overig

Bedrijfsverzekeringen direct regelen

in samenwerking met:

Pensioen direct regelen

in samenwerking met:

AOV direct regelen

in samenwerking met:

Bedrijfsverzekeringen op maat

Welke risico’s loopt uw bedrijf en tegen welke kosten kunt u die risico’s zo efficiënt mogelijk verzekeren? Op deze online portal van MKBdirect krijgt u op beide vragen een antwoord. We gebruiken hiervoor een speciale tool. In deze tool beantwoordt u een aantal vragen over uw bedrijf. Daarna kunt u direct de premie berekenen van de verzekeringen die u nodig heeft. Zo eenvoudig kan een risico-analyse zijn.

Achter de gebruiksvriendelijke en ogenschijnlijk eenvoudige tool van MKBdirect gaat veel input in de vorm van data en algoritmen schuil. Deze input komt van de risicospecialisten van de Thoma Groep, een advies- en volmachtkantoor met een specialisatie in risicomanagement. MKBdirect is dan ook een initiatief van de Thoma Groep. Op dit platform brengt u als ondernemer uw risico’s in kaart en vraagt u offertes voor verzekeringen op maat aan. Maar u kunt hier ook contact leggen met één van onze medewerkers wanneer u een vraag heeft of een vrijblijvend advies wilt.

Bedrijfsverzekering vergelijken?

Bij MKBDirect kunt u gemakkelijk bedrijfsverzekeringen vergelijken. Wilt u weten hoe? Maak dan gebruik van onze tool zodat u precies kan inzien welke bedrijfsverzekeringen u kunt gebruiken. Vergelijk je bedrijfsverzekering direct bij MKB Direct!

Verzeker uw risico’s op maat

Bent u zzp’er of bent u een mkb’er met werknemers in vaste dienst? En heeft u onroerend goed, machines en/of apparatuur in beheer? Of oefent u een vrij beroep met relatief grote aansprakelijkheidsrisico’s uit? De antwoorden op deze en andere vragen naar de aard van uw bedrijf of beroep bepalen uw risicoprofiel als ondernemer.

Maar denk hierbij ook aan de eigendomsstructuur van uw bedrijf en de sector waarin u actief bent. Heeft u een eenmanszaak of doet u mee aan een vennootschap onder firma (vof)? U bent dan privé-aansprakelijk voor schulden en schadeclaims. Bij een BV of NV loopt u alleen persoonlijke risico’s voor zover u aandeelhouder bent. En in een sector zoals de petrochemische industrie loopt u een groter risico op arbeidsongevallen dan op het kantoor van een adviesbureau.

Kortom, het afsluiten van risicoverzekeringen is maatwerk. Risico is kans x effect. Laat u geen verzekering aanleunen voor een risico dat in uw situatie verwaarloosbaar klein is. Hetzelfde geldt voor een risico waarop de kans misschien redelijk groot is, maar waarvan u de gevolgen gemakkelijk zelf kunt dragen. In de wetenschap dat u anders een forse premie moet betalen die u waarschijnlijk nooit terugverdient. Dit zijn voorbeelden van acceptabele risico’s waarvoor een verzekering niet strikt noodzakelijk is.

Verplichte en vrijwillige bedrijfsverzekeringen

De meeste bedrijfsverzekeringen zijn niet verplicht. Alleen de bedrijfsautoverzekering en de werknemersverzekeringen hebben een verplichtend karakter. Bent u een ondernemer met personeel in dienst? Dan bent u als werkgever verplicht om mee te betalen aan werknemersverzekeringen zoals de WW en de WAO. Maar zakelijke verzekeringen zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsschadeverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit u als ondernemer geheel vrijwillig af. Dit is slechts een greep uit een groot aantal mkb verzekeringen. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringen die (branche)specifieke risico’s afdekken, zoals de:


 • machinebreukverzekering

 • cyber & datariskverzekering

 • CAR & Montageverzekering

 • glasverzekering

 • goederen transportverzekering

Bij al die meer specifieke verzekeringen hangt het van de aard van uw bedrijf en branche af of uw premiekosten tegen de baten opwegen.

Bedrijfsverzekeringspakket met meerkeuzepolis

Met onze tool stelt u uw eigen verzekeringspakket op maat samen. Zo’n pakketverzekering werkt op basis van een meerkeuzepolis: u kiest er zelf voor welke van de risico’s die op uw bedrijf van toepassing zijn u wilt verzekeren en welke niet.

Onze tool leidt u in de volgende drie stappen naar een verzekeringspremie:
 

 1. risico-inventarisatie. U komt in een scherm met overwegend gesloten ja/nee vragen. Dit is een checklist waarmee u de risico-aspecten van uw bedrijf kunt aangeven. Denk hierbij aan de aanwezigheid van personeel, risicovol materieel of gereedschap, onroerend goed en milieugevaarlijke stoffen.

 2. selectie van verzekeringen. Op basis van de risico’s die u bij stap 1 heeft ingevuld, komt onze tool in de volgende stap met een overzicht van de benodigde verzekeringen. Dat zijn de basisverzekeringen die MKBdirect sowieso bij uw situatie vindt passen. Naast de kolom met de selectie van deze basisverzekeringen komt u nog twee kolommen tegen: een kolom met aanbevolen verzekeringen en een kolom met optionele verzekeringen. Aanbevolen en optionele verzekeringen zijn zeker het overwegen waard, maar de bijbehorende risico’s zijn ook zonder verzekering in uw situatie acceptabel. In elk van de drie kolommen kiest u de verzekeringen die u nodig vindt.

 3. premieberekening. In deze stap berekent onze tool aan de hand van een aantal verdiepende vragen de premie van elke verzekering die u bij stap 2 heeft geselecteerd. Hierna kunt u van elke verzekering een offerte aanvragen. Desgewenst kunt u de verzekering via onze tool direct afsluiten.