Direct afsluiten

Direct bedrijfsverzekering afsluiten

Een optimale verhouding tussen kosten en baten. Dat is waar u als ondernemer naar streeft. Heeft u met deze bril op ook al eens naar uw verzekeringen gekeken? Welke verzekeringen zijn uw zakelijke risico’s waard? Een antwoord op die vraag begint met een inventarisatie van de risico’s die u als ondernemer loopt. En dat is ook precies waar MKBdirect begint.

Direct afsluiten

Selecteer hieronder een product en sluit deze direct af


MKBdirect is het online verzekeringsplatform voor mkb-ers. Op dit platform voor risicoadvies inventariseert u eerst uw eigen zakelijke risico’s en berekent u daarna de premies van de verzekeringen die u voor het afdekken van die risico’s nodig heeft. Waarna u die verzekeringen direct af kunt sluiten. Eenvoudiger kan het niet!

MKBdirect maakt het online afsluiten van een bedrijfsverzekering gemakkelijk. Wilt u weten hoe u via de online portal van MKBdirect direct een zakelijke verzekering af kunt sluiten? Lees dan vooral verder!

Van risico’s tot verzekering: het stappenplan van MKBdirect

Wanneer u via de online portal van MKBdirect een bedrijfsverzekering afsluit, doorloopt u de volgende stappen:

 1. risico-inventarisatie
 2. berekening van passende verzekeringen
 3. selectie van af te sluiten verzekeringen
 4. premieberekening
 5. direct afsluiten
   

Stap 1 online verzekeren: risico-inventarisatie

Heeft u personeel in dienst? In welke branche bent u actief? Heef u een bedrijfspand? Over welke bedrijfsmiddelen beschikt u? In stap 1 van het online afsluiten van een bedrijfsverzekering op MKBdirect beantwoordt u deze en andere vragen om uw ondernemersrisico’s te inventariseren. Op basis van deze risico-inventarisatie berekent het programma van MKBdirect de verzekeringen die het beste bij uw risicoprofiel passen.

Stap 2 online verzekeren: berekening van passende verzekeringen

Onderaan de vragenlijst in stap 1 waarmee u uw risicoprofiel invoert, kunt u op de button Geef advies klikken. Doe dat wanneer u er zeker van bent dat u alle vragen zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk heeft ingevuld. Mist u een vraag? Geen probleem, het programma attendeert u hier automatisch op zodra u op de knop "Geef advies" klikt. Met een klik op deze knop genereert het programma alle bedrijfsverzekeringen die bij uw zakelijke risico’s passen.

U komt daarna in een overzicht dat onderscheid maakt tussen:

 • Basisverzekeringen
  Dat zijn verzekeringen waarmee u de grootste risico’s van uw onderneming afdekt. Vanuit het oogpunt van uw bedrijfsvoering en financiële huishouding zijn basisverzekeringen min of meer onmisbaar. U loopt mogelijk grote persoonlijke risico’s wanneer u een basisverzekering laat lopen. Deze basisverzekeringen zijn in een pakket samengevoegd. In dit pakket geven wij aan wat voor u de essentiele dekkingen zijn. 

 • Aanbevolen verzekeringen
  Deze verzekeringen zijn bedoeld voor risico’s waarvoor een gemiddeld bedrijf misschien niet zo snel een verzekering afsluit, maar die in uw onderneming net iets groter zijn dan gemiddeld. Iemand die alleen een loods als bedrijfspand heeft zal niet snel een glasverzekering afsluiten. Maar voor een eigenaar van een showroom is een glasverzekering mogelijk wél aanbevelenswaardig. Denk hierbij ook aan het risico op persoonlijke aansprakelijkheid wanneer u vennoot, bestuurder, commissaris of toezichthouder van een onderneming bent.

  Risico is kans x effect. Sommige risico’s zijn klein omdat zowel de kans als het effect klein is. Een verzekering voor een dergelijk risico beschouwt MKBdirect als optioneel. Zo’n verzekering is interessant als u een risicomijdende instelling hebt en de verzekeringspremie in relatie tot de basisverzekeringen en aanbevolen verzekeringen laag is.

Stap 3 online verzekeren: selectie van af te sluiten verzekeringen

In stap 2 heeft de verzekeringstool van MKBdirect de verzekeringen voor u geselecteerd die goed bij uw zakelijke risicoprofiel passen. Wanneer u van al die verzekeringen de premie wil laten berekenen, kunt u nu direct op de knop Volgende klikken. Wanneer het om een groot aantal verzekeringen gaat, is het raadzaam om eerst te controleren welke verzekeringen u bij nader inzien misschien toch niet nodig heeft. Denk hierbij aan de aanbevolen en optionele verzekeringen waarin u liever niet investeert. U kiest er dan bewust voor om die risico’s voor uw eigen rekening te nemen. Door die verzekeringen uit te vinken, worden die niet meegenomen in de premieberekening.

Stap 4 online verzekeren: premieberekening

Bent u zeker van uw selectie van bedrijfsverzekeringen? Klik dan op de knop Volgende. U komt dan in een vragenlijst. Met deze vragen zoomt MKBdirect nog een stap verder in op uw specifieke omstandigheden als ondernemer. Deze omstandigheden zijn van invloed op de risico’s en daarmee op de premie van de geselecteerde verzekeringen. In stap 1 heeft u een vragenlijst ingevuld waarmee u inventariseerde welke risico’s op uw bedrijf van toepassing zijn. Met deze vragenlijst in stap 4 bepaalt u de omvang van die risico’s. Denk hierbij aan de waarde van de aanwezige inventaris en goederen, het aantal ruiten van uw bedrijfspand en het aantal bedrijfsauto’s.

Weet u zeker dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk heeft ingevuld? Klik dan op de button Bereken premie om de premies van alle geselecteerde verzekeringen op te vragen. U komt dan in een scherm dat per verzekering de maandpremie, het eigen risico en de bij de verzekering behorende documenten vermeldt.

Stap 5 online verzekeren: direct bedrijfsverzekering afsluiten

U kunt desgewenst één of meer verzekeringen in het premie-overzicht uitvinken, wanneer u die bij nader inzien niet af wilt sluiten. Bijvoorbeeld omdat u de totale maandelijkse verzekeringskosten omlaag wilt brengen. Nadat u op Volgende heeft geklikt, komt u in een scherm waarin u uw zakelijke en persoonlijke (bedrijfs)gegevens moet invoeren. Onderaan dit scherm kunt u kiezen voor het direct online afsluiten van uw zakelijke verzekeringen (execution only) of voor het eerst laten uitbrengen van een advies door MKBdirect. Wanneer u voor de laatste optie kiest, belt MKBdirect u voor het maken van een afspraak. Een uitgebreide risico-analyse van uw organisatie behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van deze analyse kan MKBdirect u een passend verzekeringsadvies geven.

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Bereken hier uw premie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelf uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) online afsluiten?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid (avb) via Guardian MKB Kies & Klaar

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade via Guardian MKB Kies & Klaar

Bedrijfsverzekeringen

Selecteer producten via Guardian MKB Kies & Klaar

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bereken hier uw premie.

Bestelautoverzekering

Bestelauto vergelijken

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bereken hier uw premie.

Bouw- en Montageverzekering (CAR)

Vraag een inventarisatieformulier op

Collectieve ongevallenverzekering

Ongevallen via Guardian MKB Kies & Klaar

Cyber en Datarisksverzekering

Bereken hier uw premie.

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoer via Guardian MKB Kies & Klaar

Elektronicaverzekering

Elektronica via Guardian MKB Kies & Klaar

Gebouwenverzekering

Gebouwen via Guardian MKB Kies & Klaar

Geldverzekering

Geld via Guardian MKB Kies & Klaar

Glasverzekering

Glas via Guardian MKB Kies & Klaar

Goed werkgeverschapverzekering

Goed werkgeverschap via Guardian MKB Kies & Klaar

Goederenverzekering

Goederen via Guardian MKB Kies & Klaar

Heftruckverzekering

Bereken hier uw premie.

Huurdersbelangverzekering

Huurdersbelang via Guardian MKB Kies & Klaar

Inventarisverzekering

Inventaris via Guardian MKB Kies & Klaar

Machineschadeverzekering

Vraag hier uw premie op. Binnen 2 werkdagen offerte.

Milleuschadeverzekering

Vraag hier uw premie op. Binnen 2 werkdagen offerte.

Pensioenregeling

Voor bedrijven tot 10 werknemers en geen bpf of cao

Rechtsbijstandverzekering

Bereken hier uw premie.

Reconstructiekostenverzekering

Reconstructiekosten via MKB Kies & Klaar

Werkmaterieelverzekering

Bereken hier uw premie.

Zakelijk personenautoverzekering

Bereken hier uw premie.

Zakenreisverzekering

Bereken hier uw premie.

Ziekteverzuimverzekering

Vraag hier uw premie op. Binnen 2 werkdagen offerte.

Ziektewet eigen risicodrager

Vraag hier uw premie op. Binnen 2 werkdagen offerte.