Disclaimer

De door MKBdirect op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiƫle dienst.

Inhoud
De door MKBdirect verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MKBdirect kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MKBdirect en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. MKBdirect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door MKBdirect worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van MKBdirect.

MKBdirect geeft ondernemers informatie en advies op het gebied van zakelijke veerzekeringen, steeds zoveel mogelijk op maat en naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan MKBdirect geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie en adviezen. Eventuele acties die consumenten op basis van deze informatie en adviezen nemen, komen dan ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid. MKBdirect aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van MKBdirect omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
MKBdirect.nl Contact Nieuws Privacybeleid Disclaimer

Home Contact
Starters Fraudebeleid
Wie zijn wij? Verzekeringskaarten
Missie Documenten
Home Direct berekenen Direct afsluiten Wijzigingen doorgeven Vragen? 0548-78 24 00
(ma-vr 9:00-17:30)
Direct berekenen
Direct afsluiten
Verzekeringskaarten
Documenten
Wijzigingen doorgeven
Wie zijn wij?
Missie
Starters
Contact
Bel ons direct