Brand en bedrijfsmiddelen

Uw bedrijf voor uw eigen ogen zien verbranden. Het is dé nachtmerrie van elke ondernemer. Machines, installaties, voorraden, apparatuur: bij een brand kan het allemaal in rook opgaan. Door de toenemende brandveiligheid van gebouwen, installaties en apparatuur wordt de kans op zo’n verwoestende brand gelukkig wel kleiner. Ook zijn er tegenwoordig goede voorzieningen om een brand in de kiem te smoren of in ieder geval tot één ruimte te beperken, zoals sprinklerinstallaties en brandwerende scheidingen. Aan de andere kant worden met name distributie- en opslaggebouwen steeds groter; de vuurbelasting neemt toe, waardoor een brand sneller onbeheersbaar wordt. Bovendien houden moderne, goed geïsoleerde gebouwen de hitte van een brand goed vast. Hierdoor kan een bedrijfsbrand een enorme intensiteit en omvang krijgen. Hoewel het aantal bedrijfsbranden misschien statistisch gezien afneemt, lijkt het aantal grote bedrijfsbranden door deze ontwikkelingen de laatste jaren relatief toe te nemen.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

Als ondernemer kunt u het risico op brand meeverzekeren met een bedrijfsschadeverzekering die ook andere oorzaken van bedrijfsschade dekt. Maar wanneer de kans op brand en/of de gevolgen ervan in uw bedrijf relatief groot zijn, kan een specifieke brandverzekering nog altijd rendabel zijn. Zeker wanneer u weinig tot geen andere (grote) risico’s op bedrijfsschade heeft.

Het adequaat inschatten van brandrisico’s en van de beste manier om die te verzekeren is een vak. Gelukkig hoeft u dat vak niet zelf te beheersen om de juiste brandverzekering voor uw bedrijf af te sluiten. De hiervoor benodigde kennis is namelijk verwerkt in het online platform MKBdirect. Op dit platform kunt u zelf de brandrisico’s van uw bedrijf in kaart brengen en een dekkende brandverzekering afsluiten. U krijgt meer inzicht tussen bijvoorbeeld een brandverzekering en een bedrijfsschadeverzekering. Misschien kunt u met een gerichte investering in brandveiligheid de kans op een brand in uw bedrijf dusdanig beperken, dat een speciale brandverzekering óf niet langer nodig is óf tegen lage premiekosten kan worden afgesloten. Linksom of rechtsom betaalt het inschakelen van MKBdirect zich altijd uit!

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die een object verzekert tegen de directe en/of indirecte gevolgen van brand. Brandverzekeringen verschillen in de mate waarin ze de directe of indirecte gevolgen van een brand afdekken. Een complete brandverzekering dekt alle mogelijke directe én indirecte gevolgen van een brand af.

Onder een brandverzekering vallen ook de gevolgen van een ontploffing of blikseminslag. Soms ook de gevolgen van storm, maar dan hebben we het over een uitbreiding van een brandverzekering in de richting van een meer algemene bedrijfsschadeverzekering.

Verzekering tegen de directe gevolgen van brand

Bij de directe gevolgen van een brand moet u denken aan het verlies van eigendommen die door de brand in rook opgaan of hierdoor in ieder geval in waarde afnemen. Alles wat ten prooi valt aan de vlammen verbrandt immers geheel of gedeeltelijk. Daarnaast kunnen de rook en de hitte die bij een brand vrijkomen veel schade aanrichten.

Ook een kleine brand die snel dooft of wordt geblust kan veel rook ontwikkelen. Door die rook kan bijvoorbeeld uw voorraad aan grondstoffen, halffabrikaten of handelsgoederen opeens waardeloos worden. Ook een deel van uw inventaris moet u waarschijnlijk vervangen. Denk ook aan de schade die de blusmiddelen van de brandweer (zoals water en poeder) aan uw machines en apparatuur kunnen aanrichten.

Maar niet alleen de rook, ook de hitte als gevolg van brand kan een aanzienlijke schade in uw bedrijf veroorzaken. Zo kunnen dragende constructies van staal door de inwerking van hitte hun draagvermogen verliezen, met als mogelijk gevolg dat uw bedrijfspand in verband met instortingsrisico’s onbruikbaar wordt. Verder gaan allerlei materialen en constructies als gevolg van hitte smelten, vervormen of uitzetten.

Verzekering tegen de indirecte gevolgen van brand

De indirecte gevolgen van een brand zijn alle gevolgen die samenhangen met de impact van de brand op uw bedrijfsvoering. Een brand legt uw bedrijf voor korte of langere tijd stil. Nadat de brand meester is, doen de brandweer en politie onderzoek naar de brandoorzaak. Ook is het nog maar de vraag of u en uw personeel na dat onderzoek weer veilig uw bedrijfspand in kunnen. Denk ook aan de ontruiming van uw gebouw en alle werkzaamheden die nodig zijn om het pand weer te kunnen gebruiken. In deze periode kunt u geen klanten bedienen en artikelen produceren of uitleveren. Uw bedrijf staat opeen stil, terwijl uw vaste kosten ondertussen wél doorlopen. Een goede brandverzekering dekt de financiële gevolgen van uw productie- of omzetverlies als gevolg van brand.

Op het platform van MKBdirect kunt u aan de hand van een checklist snel en eenvoudig de premie uitrekenen van de brandverzekering die uw bedrijf nodig heeft. Via dezelfde website kunt u vervolgens offertes opvragen of direct een brandverzekering afsluiten.

Sommige (product)pagina's zijn nog onder constructie. Houd de website in de gaten!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!