Verzekeringen

Een bedrijf werkt voor eigen rekening met mensen, middelen en kapitaal en loopt hierdoor allerlei risico’s. Denk aan brand of diefstal, waardoor een bedrijf zowel roerende als onroerende bedrijfsmiddelen kan verliezen. Maar ook aan schade bij derden als gevolg van dingen die misgaan in de bedrijfsvoering of de uitvoering van de dienstverlening. Die schade kan veel groter zijn dan het bedrijf zelf op een gezonde manier kan financieren. Daarom kan een bedrijf zich gelukkig tegen veel van dit soort risico’s verzekeren.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

De meeste bedrijfsverzekeringen zijn niet verplicht. Eigenlijk zijn er maar 2 verplichte bedrijfsverzekeringen: de bedrijfsautoverzekering en de werknemersverzekeringen. Werkgevers met personeel in dienst betalen mee aan werknemersverzekeringen zoals de WW en de WGA.

Welke vrijwillige verzekeringen heeft een bedrijf naast deze verplichte verzekeringen verder nog nodig? Deze 2 vragen zijn alleen te beantwoorden wanneer een bedrijf zijn risico’s kent, weet welke risico’s ook zonder verzekering acceptabel zijn en welke risico’s het niet zelf wil dragen en daarom moeten worden verzekerd. Bedrijfsrisico’s zijn sterk afhankelijk van de aard van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf actief is en de eigendomsstructuur. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn bijvoorbeeld privé aansprakelijk voor schulden en schadeclaims. Bij een BV of NV speelt dit niet, hoewel de ondernemer natuurlijk als aandeelhouder persoonlijke risico’s kan lopen.

Risico’s inventariseren en wegen is een vak. Gelukkig is er een platform met risicospecialisten die u als ondernemer hierbij kunnen helpen. Dat platform is MKBdirect, een initiatief van de Thoma Groep. Dit is een advies- en volmachtkantoor met een specialisatie in risicomanagement. Bedrijven kunnen hier hun risico’s in kaart laten brengen en adviezen en offertes voor verzekeringen op maat opvragen. We gebruiken hiervoor een online portal met een tool voor risico-inventarisatie die rekening houdt met de branche waarin uw bedrijf actief is. Uit uw inventarisatie rolt een advies op maat, waarvoor u direct verschillende offertes op kunt vragen. Het is belangrijk om bedrijfsverzekeringen goed met elkaar te vergelijken, want de dekking, premies en andere voorwaarden kunnen fors verschillen.

Hierna wordt een aantal veel voorkomende bedrijfsverzekeringen kort toegelicht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer bent u niet, zoals werknemers, automatisch verzekerd tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Om toch in uw levensonderhoud te voorzien wanneer u om deze reden niet langer kunt ondernemen, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. U krijgt dan een periodieke uitkering zodra u ziek of arbeidsongeschikt bent. Een AOV is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders.

Autoverzekering

Voor een bedrijfsauto heeft u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) nodig. Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw bedrijfsauto bij anderen maakt. Bovenop deze verplichte WAM-verzekering kunt u ook een inzittendenverzekering afsluiten. De schade als gevolg van persoonlijk letsel bij een ongeval met uw bedrijfsauto is dan ook afgedekt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer een bedrijf met zijn diensten, producten of medewerkers schade bij derden veroorzaakt, is dat bedrijf mogelijk aansprakelijk. Gedupeerden claimen steeds vaker de schade. Meer dan 90% van alle bedrijven, waaronder ook zzp-ers en mkb-ers, heeft daarom een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering, ook wel avb genoemd, vergoedt uw omzetverlies wanneer uw bedrijf stil komt te liggen als gevolg van bijvoorbeeld brand, waterschade, storm, diefstal of vandalisme. Deze verzekering is belangrijk wanneer uw omzet sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld uw bedrijfspand, machines of apparatuur.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend van toepassing op schade bij derden als gevolg van een beroepsfout. Deze verzekering is vooral nuttig wanneer u anderen uit hoofde van uw beroep zelfstandig adviseert of als de voortgang van grote projecten afhankelijk is van de expertise die u als zelfstandige inbrengt. Fouten in uw werk kunnen dan schade bij derden zoals uw opdrachtgever opleveren en die kunnen die schade vervolgens bij u claimen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dan die schade.