Direct bedrijfsverzekeringen afsluiten

Een compeet pakket verzekert u op basis van postcode, huisnummer en aantal medewerkers. Op basis van de SBI-activiteiten bij de Kamer van Koophandel is snel en eenvoudig de MKB Kies en Klaar-polis af te sluiten. Sluiten deze activiteiten niet helemaal meer aan of zijn de premies van uw branche nog niet berekend? Vraag dan om advies.

Direct regelen

Regel direct uw bedrijfsverzekeringen online

in samenwerking met:

 

Welke dekkingen zitten er in het product MKB Kies en Klaar?

Aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven

Als u of uw medewerker tijdens het werk schade veroorzaakt aan mensen, onroerende goederen of andermans spullen, dan is uw bedrijf mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Dit geldt voor materiële schade, letselschade en zelfs gevolgschade.

Is uw bedrijf aansprakelijk? Dan kunt u zich met onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermen tegen dergelijke claims. Speciaal voor u als zaken van uw relaties in beheer heeft hebben wij een extra hoge vergoeding voor schade die u eventueel zou toebrengen aan deze zaken , die u bijvoorbeeld voor uw klanten aan het repareren bent.

Uw aansprakelijkheid is verzekerd tot maximaal € 2.500.000

Inlooprisico aansprakelijkheid
Indien u uw huidige aansprakelijk verzekering beëindigt, vervallen vaak uw rechten op aanspraken op uw huidige verzekering voor schaden die nog niet bekend zijn. Met deze dekking worden deze gedekt onder uw nieuwe verzekering.

Gebouwen

Een gebouwendekking, ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd, is een verzekering die de herstelkosten vergoedt bij materiële schade door bijvoorbeeld brand, water, inbraak en storm. Bent u eigenaar van het gebouw, waarin uw bedrijf is gevestigd, dan is deze verzekering onmisbaar. Uw gebouw is verzekerd tot maximaal € 1.500.000

Huurdersbelang

Als u een bedrijfsruimte huurt, is en blijft de verhuurder eigenaar van het pand. Maar brengt u wijzigingen aan, dan bent u hier verantwoordelijk voor. Met de huurdersbelangdekking verzekert u dit (onder)deel van het gebouw, dat voor uw rekening en risico is, als huurder. Uw huurdersbelang is verzekerd tot maximaal € 1.500.000

Glas

Uw gebouw kan door gebruik van glas kwetsbaar worden. Bij glasbreuk komt u voor hoge kosten te staan. Met een glasverzekering is het glas in uw gebouw goed verzekerd. Een glasverzekering is een goede aanvulling op een gebouwenverzekering. Uw gebouw en glas samen zijn verzekerd tot € 1.500.000.

Inventaris en goederen

Een inventarisdekking is een verzekering die schade aan uw bedrijfsinventaris verzekert. Bijvoorbeeld schade door brand, storm, water, of diefstal.

Bedrijfsschade

Deze verzekering is ervoor indien uw bedrijf door een materiële schade stil komt te liggen. Stel u verkoopt een zeer exclusief product. Op dag worden deze gestolen. Met de uitkering van de goederenverzekering kunt u nieuwe producten kopen. Echter, de levertijd voor deze exclusieve producten bedraagt enkele maanden. Uw vaste kosten, zoals salarissen gaan wel gewoon door. Met een bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich over die kosten in ieder geval geen zorgen te maken. Uw bedrijfsschade is verzekerd tot maximaal € 1.000.000.

Reconstructiekosten

Hebt u brand- of waterschade? Dan is de kans groot dat ook (een deel van) uw bedrijfsadministratie verloren gaat. De reconstructiekostendekking dekt de kosten die u maakt om uw administratie weer te herstellen. Deze dekking dekt tot € 10.000.

Elektronica

Met de elektronicaverzekering verzekert u de schade aan onder meer uw computers, kassasystemen, laptops, beamers, en kopieermachines. Ook bent u verzekerd voor de extra kosten die u maakt als de apparatuur niet werkt door schade. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor overwerken, het inhuren van personeel of huren van andere apparatuur. Uw elektronica is verzekerd tot € 10.000.

Geld

Met de geld verzekering verzekert u uw geld tot een bedrag van € 5.000 (de reguliere dekking in de gebouwen, inventaris en goederen verzekering van € 2.500). Daarnaast bent u verzekerd tegen fraude. Uw geld is met deze verzekering niet alleen in uw fietsenwinkel verzekerd, maar ook daar buiten.

Eigen vervoer

De transportverzekering vergoedt de verzekerde schade aan uw goederen tijdens transport. Bezorgt u bijvoorbeeld goederen bij een klant en gaat daarbij iets mis, dan dekt deze verzekering de schade. Deze verzekering dekt tot € 10.000.

Goed werkgeverschap

Uw medewerkers zijn samen met u de kracht van uw bedrijf. U wilt daarom goed voor ze zorgen. Daarnaast vraagt de wetgever steeds meer van u als het gaat om de verzorging van uw medewerkers.

Wanneer uw medewerker betrokken raakt bij een ongeval zijn u en uw medewerkers met deze verzekering verzekerd tegen de financiële risico’s van een ongeval. Het maakt niet uit of het een vaste medewerker of een uitzendkracht, stagiaire, vrijwilliger. Ook de plaats van het ongeval maakt niet uit: op het werk of thuis. Of als uw medewerker op weg naar zijn werk betrokken raakt bij een ongeval. Ook de schade aan zijn auto, die niet elders verzekerd is, valt dan onder deze verzekeringsdekking.

Ongevallen

Heeft u niet gekozen voor de Goed werkgeverschapsdekking, of wilt u uw medewerkers in geval van een ongeval extra goed verzorgen, kies dan voor deze verzekering. U en uw werknemers (of diens nabestaanden) krijgen een uitkering van € 100.000 in geval van overlijden of € 200.000 in geval van blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Direct regelen

Regel direct uw bedrijfsverzekeringen online

in samenwerking met:

 

Online regelen van MKB Kies en Klaar niet mogelijk?

Maatwerk met advies

Op basis van de SBI-activiteiten bij de Kamer van Koophandel is snel en eenvoudig de MKB Kies en Klaar-polis af te sluiten. Sluiten deze activiteiten niet helemaal meer aan of zijn de premies van uw branche nog niet berekend? Maak dan gebruik van onze maatwerkoplossing. Ook kan het zijn dat u toch de voorkeur geeft aan advies en begeleiding van het aanvraagtraject. 

Voor meer informatie neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Uw adviseurs