Ondernemer

Verzekeringen ondernemer
Als zelfstandig ondernemer bent u niet ‘automatisch’ verzekerd voor bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen, zoals dat bij mensen in loondienst wel het geval is. Hoe zorgt u ervoor dat u een tijdelijk inkomensverlies kunt opvangen en kunt sparen voor uw pensioen? Met al uw aandacht voor het reilen en zeilen van uw bedrijf zou uw persoonlijke financiële planning er zomaar bij in kunnen schieten. En dat kan zowel zakelijk als privé grote gevolgen hebben. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u als ondernemer immers geen sociale uitkering van de overheid.

Gelukkig is er een platform dat u op het gebied van uw persoonlijke financiën als ondernemer graag met raad en daad terzijde staat. Op het online platform MKBdirect kunt u zelf inventariseren welke persoonlijke inkomensrisico’s u als ondernemer kunt verzekeren en wat in uw geval het beste verzekeringspakket is. We lichten hierna alvast enkele belangrijke verzekeringen voor ondernemers toe: de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de pensioenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
Ondernemers maken niet zelden lange dagen; hun werk gaat gewoon door wanneer hun medewerkers al lang en breed naar huis zijn. De kans op arbeidsongeschiktheid als gevolg van overbelasting en stress is voor ondernemers niet te verwaarlozen. Maar hier komt ook direct een groot dilemma om de hoek kijken: wie zorgt er voor uw bedrijf en persoonlijk inkomen wanneer u onverhoopt voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt raakt?

Er wordt soms net iets te gemakkelijk gesteld dat een ondernemer niet ziek of arbeidsongeschikt mag worden. Maar geen mens is onvervangbaar. Zorg er in ieder geval voor dat uw persoonlijke privésituatie niet de dupe wordt van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt u dat u in dat geval een uitkering krijgt om in uw levensonderhoud te voorzien en uw vaste lasten te betalen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verschillen onderling in premies en dekking. Uiteindelijk draait het om de vraag welke financiële consequenties van ziekte of arbeidsongeschiktheid u in welke mate wilt verzekeren en hoeveel premie u daarvoor over heeft. Vergelijk dit met de bedragen die u zelf opzij kunt leggen om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Maar kijk ook naar de risico’s in uw werk of vakgebied op arbeidsongeschiktheid en de verwachte ontwikkeling van uw bedrijf.

Pensioenverzekering voor ondernemers
Het is al enkele jaren niet langer mogelijk om als ondernemer via een pensioenreserve op de balans van uw BV een pensioen op te bouwen. De jaarlijkse bijdrage voor dit zogenoemde ‘pensioen in eigen beheer’ was aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Nu deze optie niet langer bestaat, zult u op een andere manier als ondernemer uw pensioen moeten opbouwen.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van uw BV kunt u wel een pensioenregeling bij een verzekeraar afsluiten. Deze mogelijkheid deelt u met enkele beroepsgroepen. Met een pensioenverzekering spaart u voor uw eigen pensioen. U kunt natuurlijk ook zelf voor uw pensioen sparen. De ruimte voor zo’n appeltje voor de dorst is afhankelijk van het privé-inkomen dat u aan uw onderneming onttrekt. Bij de vraag wat in uw situatie de beste manier is om een pensioen op te bouwen, spelen fiscale overwegingen mee. Maar natuurlijk ook de hamvraag hoeveel inkomen u na uw werkzame leven nodig heeft om ook echt van uw pensioen te kunnen genieten. Hoe wilt u uw leven dan bij gezondheid inrichten en wat is het bijbehorende kostenplaatje? U krijgt er geen spijt van wanneer u hier tijdig over nadenkt.

Privéverzekeringen
Als ondernemer heeft u natuurlijk ook voorzieningen voor uw privésituatie nodig. Denk hierbij aan een woonhuisverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering particulier (avp) of reisverzekering. Wellicht heeft u privé nog een auto of een caravan.

Op ons platform kunt u snel en eenvoudig inventariseren welke verzekeringen u voor u zelf als ondernemer nodig heeft. Via dezelfde website kunt u deze verzekeringen direct afsluiten of eerst offertes opvragen.