MKB Verzekering

Als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) let u op de kleintjes. U wilt zich daarom alleen tegen risico’s verzekeren wanneer u de gevolgen daarvan niet zelf kunt betalen. En dan moet het wel om een reëel risico gaan. U wilt zowel onderverzekering als oververzekering voorkomen. Omdat uw geld niet van blik is en u hard moet werken om uw investeringen in uw bedrijf terug te verdienen. Herkent u zich in deze omschrijving? Dan bent u de ondernemer waarvoor MKBdirect is opgericht. Wij zijn experts in risicoverzekeringen voor starters, mkb’ers, zzp’ers en eigenaren van een besloten vennootschap (bv) of vennootschap onder firma (vof). Wij bieden deze doelgroepen een online platform waarop zij hun eigen verzekeringspakket op maat kunnen samenstellen.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

Risico’s van een mkb’er

Er bestaat geen standaard risicoprofiel van een mbk’er. Daarom bestaat er ook geen standaard mkb-verzekering. De risico’s die u als mkb’er loopt hangen onder andere af van uw bedrijf, de markt waarop u met uw bedrijf opereert en het aantal medewerkers dat u in dienst heeft. Wanneer u een handelsbedrijf heeft, zitten uw grootste risico’s waarschijnlijk in uw voorraden. Bij een productiebedrijf zitten de risico’s vooral in het machinepark, bij een technisch onderzoeksinstituut in laboratoriumapparatuur en bij een transportbedrijf in vrachtauto’s.

De aard van mkb-risico’s verschilt vooral per bedrijfstak. Hoe brandgevaarlijk is de inventaris of magazijnvoorraad en hoe inbraakgevoelig is het bedrijfsgebouw? De eigenaar van een tankstation en een juwelier zijn allebei mkb’er, maar hun behoefte aan risicoverzekeringen verschilt nogal. Een tankstationhouder heeft een grotere behoefte aan een brandverzekering dan aan een inbraakverzekering, terwijl die behoefte bij een juwelier wellicht precies omgekeerd is.

Inventariseren en evalueren van risico’s

Het inventariseren en evalueren van risico’s is een vak. Dat vak vormt het fundament van risicoverzekeringen. Op het online verzekeringsplatform van MKBdirect kunt u uw eigen risico’s inventariseren door een aantal vragen te beantwoorden. Die vragen zijn het resultaat van de expertise van in het mkb gespecialiseerde risicodeskundigen. Uit uw invuloefening volgt een verzekeringspakket op maat. Dat is een advies met alle verzekeringen die u volgens MKBdirect nodig heeft of die in uw situatie in ieder geval het overwegen waard zijn. U kiest vervolgens zelf de verzekeringen waarvoor u een vrijblijvende offerte wilt opvragen. Ook maakt ons platform alvast de premiekosten voor u inzichtelijk.

Risicoverzekeringen voor het mkb

In het landschap van risicoverzekeringen kunt u zonder plattegrond snel verdwalen. Er zijn zoveel risico’s en bijbehorende verzekeringen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Het online platform van MKBdirect biedt met een stapsgewijze risico-inventarisatie een routekaart door het risicoverzekeringslandschap. Maar op onze website treft u meer hulpmiddelen aan die u helpen om dit landschap te overzien. Zo hebben we alle risicoverzekeringen voor mkb’ers en zzp’ers onverdeeld en beschreven in de volgende categorieën:

 • Aansprakelijkheid
  Deze categorie betreft verzekeringen tegen de financiële gevolgen van uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder, ondernemer of zelfstandig beoefenaar van een vrij beroep.
 • Brand en bedrijfsmiddelen
  Hieronder vindt u informatie over o.a. de brandverzekering, de gebouwenverzekering, de goederenverzekering, de bedrijfsschadeverzekering, de inventarisverzekering en de glasverzekering.
 • Mobiliteit en transport
  Onder deze noemer vallen o.a. de wagenparkverzekering, de transportverzekering, de vrachtautoverzekering, de bestelautoverzekering en de personenautoverzekering.
 • Personeel
  Wanneer u personeel in loondienst heeft, zult u hen als werkgever tegen een aantal risico’s moeten verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, collectieve zorgverzekering en inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA). Via MKBdirect kunt u ook een pensioenregeling voor uw personeel treffen.
 • Ondernemer
  De verzekeringen in deze categorie beschermen niet zozeer uw bedrijf tegen allerlei risico’s, maar zijn gericht op uw persoonlijke financiële veiligheid en die van uw partner en gezin. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en overlijdensrisicoverzekering.

De meeste bedrijfsverzekeringen zijn niet verplicht. Alleen de bedrijfsautoverzekering en de werknemersverzekeringen hebben een verplichtend karakter. Heeft u personeel in dienst? Dan betaalt u mee aan werknemersverzekeringen zoals de WW en de WAO.