Verzekering voor Starters

Als startende ondernemer lacht het leven u tegemoet. U geniet van uw vrijheid en durft risico’s te nemen. Omdat u weet dat de kosten nu eenmaal voor de baten uit gaan. Desondanks is het wel goed om te weten welke risico’s u als starter loopt. Het is belangrijk dat u die risico’s op tijd analyseert. Ingewikkeld, zo’n risico-analyse? Wel als u dit helemaal alleen moet doen. Maar prima te overzien wanneer u hierbij deskundige hulp inschakelt, zoals die van het platform MKBdirect.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

MKBdirect is een initiatief van de Thoma Groep, een advies- en volmachtkantoor dat is gespecialiseerd in risicomanagement. Op onze online portal kunt u uw risico’s als startende ondernemer inventariseren en meteen afdekken via bijpassende verzekeringen. Voor deze verzekeringen kunt u via ons platform vrijblijvend offertes opvragen. Wij helpen u graag aan verzekeringen op maat. Zodat u als starter niet oververzekerd bent, maar ook niet onderverzekerd.

Belangrijke verzekeringen voor starters

In vergelijking met mensen in loondienst loopt u als startende ondernemer 3 soorten risico’s:

 • het mislopen van uitkeringen waar mensen in loondienst via hun brutosalaris voor verzekerd zijn
 • schade aan bezittingen van uw bedrijf
 • het aansprakelijk worden gesteld voor schade die u met uw bedrijf aan derden veroorzaakt

Verzekeringen tegen inkomensverlies

Het verschil tussen het bruto- en nettosalaris van een medewerker in loondienst kan groot zijn. Dat verschil bestaat uit belastingen en sociale premies. De werknemer betaalt met die premies zijn verzekeringen tegen inkomensverlies als gevolg van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast betaalt hij ook een pensioenpremie. Hiermee spaart hij voor zijn pensioen. Dat is een aanvulling op zijn AOW vanaf het moment dat hij vanwege zijn leeftijd stopt met werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer heeft u geen vast (bruto)salaris en draagt u dus ook geen verplichte sociale premies af. Dit betekent dat u zonder verzekeringen geen spaarpotje opbouwt voor het geval u om welke reden dan ook niet langer in staat bent om te werken. U moet weliswaar een ziektekostenverzekering afsluiten, maar die verzekert alleen uw ziektekosten, en niet uw inkomensverlies als gevolg van ziekte. Door een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) af te sluiten zorgt u ervoor dat u bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt. 

De AOV-premie is afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • de branche waarin u als ondernemer actief bent
 • de wachttijd voordat u uw verzekering laat ingaan en
 • de hoogte van de uitkering waar u uzelf voor verzekert

U kunt uw AOV-premie aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering

Werknemers in loondienst bouwen ook een nabestaandenpensioen op, zodat hun partner en kinderen een uitkering krijgen wanneer zij overlijden. Als ondernemer heeft u geen recht op dit pensioen. U kunt dit compenseren met een overlijdensrisicoverzekering (ORV); die zorgt ervoor dat uw nabestaanden na uw overlijden alsnog een uitkering krijgen.

AOW aanvullen

Er zijn verschillende manieren om uw AOW aan te vullen, zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en daarna wilt stoppen met ondernemen of in ieder geval minder wilt gaan werken. Denk hierbij aan banksparen, koopsompolissen en levensverzekeringen. 

Verzekeringen tegen schade aan bezittingen van uw bedrijf

Door brand, inbraak of een ander incident in uw bedrijf kan er schade ontstaan. U kunt uw bedrijfspand, bedrijfsmiddelen of voorraden kwijt raken of fors in waarde zien dalen.

Gebouwenverzekering

Met een gebouwenverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, verzekert u uw bedrijfspand tegen schade.

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering, ook wel zakelijke inboedelverzekering genoemd, biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals:

 • gereedschappen
 • machines
 • computers
 • elektronica

Goederenverzekering

Een goederenverzekering is bedoeld om uw handelsvoorraad tegen schade te verzekeren. Denk hierbij niet alleen aan de goederen in uw bedrijfspand, maar ook aan spullen die buiten het pand op uw eigen terrein staan. Meestal zijn die in een goederenverzekering meeverzekerd. Runt u uw onderneming vanuit huis en heeft u geen bedrijfspand, ook niet voor opslag? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende.

Bedrijfsschadeverzekering

Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u de indirecte schade als gevolg van brand of een andere oorzaak waardoor uw bedrijf stil komt te liggen. Terwijl u geen omzet meer draait, lopen uw vaste kosten van personeel en huur gewoon door. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze vaste kosten en de eventueel gederfde winst, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten.

Verzekeringen tegen aansprakelijkstelling

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Stel: u laat een zwaar gereedschap op een duur apparaat of een auto van een klant vallen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u de schade die u aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van uw bedrijf valt niet onder uw privé-aansprakelijkheidsverzekering. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor uw dekking tegen vermogensschade die u als zelfstandig beoefenaar van een vrij beroep bij derden veroorzaakt, is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Denk hierbij aan een gebouw dat instort door een berekeningsfout van een architect of een accountant die een fout in een belastingaangifte maakt. 

Wanneer u alle mogelijke risico’s die u als startende ondernemer loopt moet analyseren, heeft u geen tijd meer om te ondernemen. Bovendien is het analyseren, beoordelen en verzekeren van ondernemers- en bedrijfsrisico’s een vakgebied dat om specifieke deskundigheid vraagt. MKBdirect staat voor u klaar om u hiermee te helpen. Wij hebben hiervoor de benodigde expertise in huis. Ga naar