Over MKBdirect

MKBdirect is een initiatief van Thoma Groep

De Thoma Groep is opgericht in 1959 en is specialist op het gebied van risicomanagement. De Thoma Groep heeft meerdere verstigingen verdeeld over Nederland.

MKBdirect biedt als onderdeel van de Thomagroep een internetportaal voor MKB´ers. U kunt op onze website zelf gemakkelijk een scan maken van de risico’s die u als bedrijf loopt. Daarnaast kunt u direct online een berekening voor de verzekering maken en deze ook direct afsluiten.

MKBdirect is onderdeel van de volgende groep:

  • Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs bestaat sinds 16 januari 1959 en richt zich op risicomanagementadvies
  • Thoma Assuradeuren is ons volmachtbedrijf waar u als klant direct verzekeringen kunt afsluiten
  • Gratis-taxatie is een bedrijfsonderdeel waarmee we voor groot-zakelijke klanten gratis taxatie kunnen aanbieden voor bedrijfsgebouwen en inventarissen

Thoma Assuradeuren zorgt voor de verwerking en opmaak van schade- en inkomensverzekeringen die online via MKBdirect worden aangevraagd. Met uitzondering van AOV, die rechtstreeks bij De Amersfoortse wordt afgesloten en pensioen die bij Zwitserleven wordt ondergebracht
Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs en Thoma Assuradeuren:

  • hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met nummer: 12007943 en 12011915
  • zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers: 08037239 en 08056022
  • zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer: 300.004820

Beloningsbeleid

De wetgever en Risiko Analyse Buro (MKBdirect) hechten een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s die kunnen ontstaan op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse

Ook voor onze eigen onderneming stellen wij risicoanalyses op, zo ook om na te gaan welke risico´s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De directeur grootaandeelhouders van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Onze onderneming beschikt over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.Ten aanzien van de beloning van alle medewerkers ontvangen al onze medewerkers een vast salaris dat in verhouding staat tot hun werkzaamheden, de opleiding(en) die zij genoten hebben, de marktconformiteit. Bij Risiko Analyse Buro zorgen wij ervoor dat de medewerkers de klanten centraal zetten, wij transparant zijn, eenvoudig, dat de adviseurs ten alle tijden een passend advies geven en uiteraard dat wij voldoen aan wet- en regelgeving onder andere het WFT.

Evaluatie

Dit wordt op een constante gepaste wijze door de leidinggevende gecontroleerd en gestuurd. Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.