Bedrijfsschadeverzekering

Als ondernemer kunt u uw bedrijf tegen veel risico’s beveiligen. Denk aan brandpreventie, inbraakpreventie en de bescherming van uw digitale data tegen cybercrime. Risicobewustzijn en risicobeperkende maatregelen zijn inherent aan modern en omgevingsbewust ondernemerschap. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarnaast kunnen wet- en regelgeving, brancherichtlijnen, certificeringen en verzekeraars u ook min of meer tot bepaalde veiligheidsmaatregelen dwingen. Maar helaas is er altijd een restrisico dat er toch iets misgaat. Bijvoorbeeld omdat u uw eigen kantoor- of opslagruimte uitstekend hebt beveiligd tegen brand, maar uw buren in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw dit hebben nagelaten. En bij een zware storm is schade aan uw gebouw onvermijdelijk, hoe stormbesteding uw gebouw ook is en hoe goed u ook alles heeft vastgesjord.

Wanneer u als ondernemer aan alles heeft gedacht en uw bedrijf desondanks schade oploopt als gevolg van externe oorzaken, is het belangrijk dat u terug kunt vallen op een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering dekt de gevolgen van bijvoorbeeld een brand, storm of inbraak voor de productie of omzet van uw bedrijf. Is uw bedrijfsvoering sterk afhankelijk van de mate waarin u en uw personeel dagelijks uw bedrijfsmiddelen kunnen gebruiken? Dan is een bedrijfsschadeverzekering een aanrader.

Welke bedrijfsschadeverzekering u nodig heeft, hangt af van de gevoeligheid van uw bedrijf voor omzet- of productieverlies als gevolg van schade aan of verlies van bedrijfsmiddelen. En natuurlijk ook van de vatbaarheid van die bedrijfsmiddelen zelf voor allerlei vormen van schade. Op het online platform MKBdirect kunt u inventariseren hoe afhankelijk u in uw dienstverlening, productie of omzet van specifieke bedrijfsmiddelen bent en welke bedrijfsschadeverzekering u nodig heeft om dat risico in te dekken. Met onze deskundigheid helpen we u graag aan een bedrijfsverzekering op maat. 

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt uw productie- of omzetverlies wanneer uw bedrijf stil komt te liggen als gevolg van externe gebeurtenissen waarop u geen invloed heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

 • brand
 • waterschade
 • storm
 • inbraak
 • diefstal
 • vandalisme

U moet de kans op schade als gevolg van zo’n gebeurtenis als ondernemer wel beperken op een manier die redelijkerwijs in uw vermogen ligt. Is uw pand dermate slecht onderhouden, dat dit bij de eerste de beste storm instort? Dan keert uw bedrijfsschadeverzekeraar na een storm niet uit. Doet u niets aan inbraakpreventie, zodat u inbrekers en dieven eerder uitnodigt dan afschrikt? Reken er dan niet op dat u de schade als gevolg van inbraak of diefstal uitgekeerd krijgt.

Een bedrijfsschadeverzekering is vooral belangrijk wanneer u dagelijks bepaalde bedrijfsmiddelen zoals uw bedrijfspand, machines of apparatuur nodig heeft om uw productie of omzet te draaien. Wanneer u zelfstandig kenniswerker bent, zit uw kapitaal vooral in uw hoofd. Raakt uw kantoor tijdelijk onbruikbaar als gevolg van brand, dan kunt u als kenniswerker altijd nog vanaf huis of eventueel bij uw opdrachtgevers uw werk voortzetten. Uw bedrijf valt dan niet stil en u blijft ‘gewoon’ uw uren en omzet maken. Wanneer u een maak- of handelsbedrijf heeft, ligt dat natuurlijk heel anders. Geen machines of opslagruimte omdat uw pand afbrandt betekent productieverlies en meestal ook omzetderving.

Verzekeraars kunnen productie- of omzetverlies op verschillende manieren vertalen naar het verzekerde bedrag. Een voorbeeld is de brutowinst. Een tijd niet produceren of omzet draaien betekent dat u als ondernemer in die periode minder winst maakt. De brutowinst die u hierdoor misloopt is dan het verzekerde bedrag. 

Andere schadeverzekeringen

Een bedrijfsschadeverzekering is niet bedoeld voor de directe schade van een externe gebeurtenis aan uw bedrijfsmiddelen zelf. Voor dit doel kunt u meer specifieke verzekeringen afsluiten, zoals:

 • gebouwenverzekering: verzekert uw bedrijfsgebouw tegen schade als gevolg van brand, storm of inbraak
 • kasgeldverzekering: verzekert uw kasgeld tegen de risico’s van diefstal, afpersing, brand en bliksem
 • computer- en elektronicaverzekering: verzekert uw desktops, laptops, tablets, beamers en randapparatuur tegen schade
 • roerende zakenverzekering: verzekert uw inventaris en voorraden tegen schade als gevolg van externe gebeurtenissen
 • glasverzekering: verzekert schade aan glas, dakramen en kunststofkoepels als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, vandalisme of inbraak
 • koelschadeverzekering: verzekert verlies of bederf van gekoelde producten als gevolg van een falende koelinstallatie

Op het platform van MKBdirect kunt u snel en eenvoudig inventariseren welke bedrijfsschadeverzekering en eventuele andere schadeverzekeringen het beste bij uw bedrijfsrisico’s passen, inclusief de bijbehorende premiekosten. Via dezelfde website kunt u deze verzekeringen ook direct afsluiten of eerst offertes opvragen.