Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bent u zelfstandig ondernemer met een vrij beroep? U zult uw beroep vast gewetensvol, zorgvuldig en vakbekwaam uitoefenen. Maar evenals een ongeluk zit ook een fout of vergissing in een klein hoekje. Als vrije beroepsbeoefenaar bent u aansprakelijk voor de schade als gevolg van fouten in uw werk. De financiële gevolgen van een beroepsfout kunnen groot zijn. Denk aan een gebouw dat instort omdat u een rekenfout heeft gemaakt. Bij MKBdirect kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zodat u nieuwe opdrachten vol vertrouwen en zonder onnodige zorgen aan kunt nemen.

Direct afsluiten

Bereken de premie en sluit deze direct af


MKBdirect is een initiatief van de Thoma Groep, een advies- en volmachtkantoor dat is gespecialiseerd in risicomanagement. Dit betekent dat u via MKBdirect meteen de verzekeringen af kunt sluiten die u als ondernemer nodig heeft. Via onze online portal kunt u vrijblijvend offertes opvragen. Wij maken het u graag gemakkelijk. 

Beroepsaansprakelijkheid; welke risico’s loop ik?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van uw beroepsaansprakelijkheid. Nu loopt u als ondernemer meer risico’s dan alleen beroepsfouten. Zoals het risico op:

 • brand
 • arbeidsongeschiktheid
 • dubieuze debiteuren
 • cybercriminaliteit
 • milieuschade

Daarom is MKBdirect er voor u. Wij zijn een online platform voor het midden- en kleinbedrijf waarop u als zelfstandig ondernemer snel en eenvoudig zelf uw risico’s kunt analyseren en de premie van de bijbehorende verzekeringen kunt uitrekenen. 

Hierna treft u meer informatie aan over beroepsaansprakelijkheid en de verzekering daartegen. U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

 • wat is beroepsaansprakelijkheid?
 • wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 • wat is een vrij beroep?
 • hoe bescherm ik mezelf tegen beroepsaansprakelijkheid?

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die iemand met een vrij beroep bij zijn of haar werkzaamheden maakt. Deze aansprakelijkheid is redelijk, omdat uw opdrachtgever u vanwege uw specifieke deskundigheid inhuurt. De opdrachtgever moet er op kunnen vertrouwen dat u geen fouten maakt. 

U moet als vrij gevestigde beroepsbeoefenaar in kunnen staan voor de vakbekwaamheid van uzelf en van uw werknemers die ‘uw’ beroep uitoefenen. Op grond van de wet bent u als werkgever aansprakelijk voor de beroepsfouten van uw werknemers. Alleen als er sprake is van opzet of grove roekeloosheid kunt u de door u te betalen schadevergoeding op de betreffende werknemer verhalen. Maar die opzet of grove roekeloosheid blijkt in de rechtspraktijk heel lastig te bewijzen. 

Wanneer u uw beroepspraktijk uitoefent in de vorm van een rechtspersoon of in een juridische samenwerkingsvorm met andere zelfstandige beroepsbeoefenaren, loopt u hetzelfde risico als de vrij gevestigde zelfstandig beroepsbeoefenaar. Normaal gesproken is een bestuurder van een rechtspersoon alleen persoonlijk aansprakelijk wanneer hem over het handelen of nalaten van de rechtspersoon persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Deze verhoogde aansprakelijkheidsgrens geldt volgens de Hoge Raad echter niet voor zelfstandige beroepsbeoefenaren. Zij zijn ongeacht hun organisatievorm aansprakelijk voor hun fouten. 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich alleen in tegen de financiële schade van een beroepsfout. In juridische termen noemen we dit de zuivere vermogensschade. Veel beroepsfouten hebben alleen financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan vergissingen van financiële dienstverleners zoals hypotheekadviseurs en accountants. Voor deze financiële beroepsrisico’s is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld.

Beroepsfouten door bijvoorbeeld ingenieurs en medisch specialisten kunnen naast de financiële gevolgen ook leiden tot zaakschade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade). Deze risico’s vallen niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar onder bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Het is dus belangrijk om na te gaan of eventuele beroepsfouten in uw geval alleen zuivere vermogensschade kunnen veroorzaken, of daarnaast ook zaak- en/of letselschade. Op de online portal van MKBdirect kunt u checken of u alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft, of daarnaast ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt de gevolgen van beroepsfouten nooit verhalen op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 

Wat is een vrij beroep?

Dat u zelfstandig ondernemer bent, wil nog niet zeggen dat u een vrij beroep uitoefent. Er zijn meer zelfstandige ondernemers dan vrije beroepsbeoefenaren. Voor een vrij beroep is een specifieke deskundigheid of vakbekwaamheid vereist. 

Een vrij beroep wordt door een persoon op basis van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en professioneel onafhankelijk uitgevoerd. Meestal zijn dit kennisintensieve beroepen die de nodige risico’s met zich meebrengen. Een fout van een chirurg kan een mensenleven kosten en die van een advocaat het verschil maken tussen straf of vrijspraak. 

Om burgers te beschermen tegen slechte uitvoeringspraktijken, zijn diverse vrije beroepen gereguleerd. U mag zo’n gereguleerd vrij beroep alleen uitvoeren wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een diploma van de bijbehorende beroepsopleiding. Sommige vrije beroepen kennen daarnaast een openbaar register van toegelaten beroepsbeoefenaars en toezicht op de kwaliteit van de uitoefening van het beroep. Er zijn echter ook vrije beroepen zonder enige vorm van (overheids)toezicht. Iedereen kan en mag bijvoorbeeld zijn diensten als jurist of psycholoog aanbieden. 

Voorbeelden van vrije beroepen zijn:

 • advocaat
 • notaris
 • registeraccountant
 • tandarts
 • fysiotherapeut
 • gerechtsdeurwaarder

Hoe bescherm ik mij tegen beroepsaansprakelijkheid?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een onmisbare rugdekking wanneer u onbedoeld de fout in gaat en uw opdrachtgever de schade claimt. Maar op schadeclaims en rechtszaken zit u natuurlijk niet te wachten. Voorkomen is beter dan genezen. 

U kunt uw risico op beroepsaansprakelijkheid op de volgende manieren beperken:

 • Blijf vakbekwaam. Houd uw vak zo goed mogelijk bij. Sluit u aan bij een branchevereniging om de ontwikkelingen in uw vakgebied bij te kunnen houden. Volg periodiek na- en bijscholingen om uw vakkennis en beroepsvaardigheden tijdig op te frissen en aan te vullen. Bied uw eventuele werknemers met hetzelfde beroep ook deze mogelijkheden.
 • Communiceer helder over de opdracht.Leg in uw offerte de opdracht zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Uw opdrachtgever weet dan exact welke werkzaamheden wel of niet tot de opdracht behoren en welk eindresultaat die opleveren. Met zijn handtekening bevestigt hij de opdrachtomschrijving. Hierop kunt u dan terugvallen wanneer er later een discussie over de kwaliteit of kwantiteit van uw dienstverlening ontstaat.
 • Hanteer duidelijke algemene voorwaarden. Geef in de algemene voorwaarden aan tot welk bedrag u risico-aansprakelijk bent. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van de opdrachtsom. Verwijs in uw offerte naar de algemene voorwaarden en laat uw klant bevestigen dat hij die ontvangen heeft. Een opdrachtbevestiging betekent dan dat uw klant instemt met uw algemene voorwaarden. Wil uw opdrachtgever zijn eigen inkoopvoorwaarden hanteren? Zorg dan dat u weet welke consequenties die voorwaarden voor uw risico-aansprakelijkheid hebben en laat u hierover indien nodig juridisch adviseren. 

Wanneer u alle mogelijke risico’s die u als ondernemer loopt moet analyseren, heeft u geen tijd meer voor uw beroep en bedrijf. Bovendien is het analyseren, beoordelen en verzekeren van beroeps- en bedrijfsrisico’s een vakgebied dat om specifieke deskundigheid vraagt. MKBdirect staat voor u klaar om u hiermee te helpen. Wij hebben hiervoor de benodigde expertise in huis.