Eenmanszaak

Het is een droom van velen: een eigen bedrijf. Zelfstandigheid, vrijheid, de eigen tijd indelen en persoonlijke inspanningen beloond zien: wie wil dit nu niet? Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Het zelfstandig ondernemerschap heeft zo zijn risico’s. Als ondernemer kunt u niet bouwen op vaste periodieke inkomsten en moet u uzelf verzekeren tegen de economische gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. En ook uw eigen pensioen of kinderopvang financieren.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

Het goede nieuws is dat de risico’s van een eigen onderneming uitstekend verzekerbaar zijn. Hierbij staat u er als starter gelukkig niet alleen voor. Er is een onafhankelijk platform dat u graag helpt om uw risico’s in kaart te brengen en waar u adviezen en offertes voor verzekeringen op maat krijgt. Dat platform is MKBdirect, een initiatief van de Thoma Groep. Dit is een advies- en volmachtkantoor met een specialisatie in risicomanagement.

MKBdirect heeft een eigen online portal waarop u de risico’s van uw eenmanszaak kunt inventariseren. Hiervoor gebruiken we een tool die rekening houdt met de branche waarin u actief bent. Deze tool koppelt uw risico-inventarisatie aan de verzekeringen die u nodig heeft om die risico’s op een gezonde en economisch verantwoorde manier af te dekken.

Hierna gaan we in op enkele belangrijke verzekeringen voor eenmanszaken. Maar eerst leggen we uit wat een eenmanszaak eigenlijk is.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarvoor één persoon verantwoordelijk is. Dat is de persoon op wiens naam de eenmanszaak staat. Deze persoon is de juridische eigenaar van de eenmanszaak en hoofdelijk aansprakelijk voor zakelijke schulden. Dit betekent dat de eigenaar zijn of haar privévermogen niet kan afschermen van de financiële resultaten van de eenmanszaak. Wanneer de cash flow in uw eenmanszaak onvoldoende is om schuldeisers te betalen, zult u uw privékapitaal aan moeten spreken om die schulden alsnog te voldoen.

U kunt maximaal één eenmanszaak op uw naam oprichten. Onder de vlag van deze eenmanszaak kunt u wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen beheren.

U bent wettelijk verplicht een administratie voor uw eenmanszaak bij te houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de boekhouding. Denk hierbij aan de jaarrekening die u het jaarlijkse overzicht geeft van de financiële positie van uw eenmanszaak.

De jaarrekening geeft antwoorden op vragen zoals:

  • wat zijn de kosten en opbrengsten?
  • wat is de winst vóór belasting?
  • wat is de balans tussen de activa (bezittingen) en passiva (het vermogen waarmee u die bezittingen financiert)?

Op basis van de jaarrekening kan uw boekhouder de belastingaangifte verzorgen. Heeft u naast uw eenmanszaak nog andere inkomsten, bijvoorbeeld omdat u uw onderneming combineert met een baan? Dan worden de resultaten van uw eenmanszaak in de jaaraangifte opgeteld bij het inkomen dat u volgens de jaaropgave van uw werkgever dat jaar met uw baan heeft verdiend.

Mensen met een eenmanszaak worden vaak freelancer of zzp’er genoemd. Maar dat zijn geen officiële rechtsvormen. Freelancers of zzp’ers schrijven zich als eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel. 

Belangrijke verzekeringen voor eenmanszaken

De volgende 5 verzekeringen zijn voor veel eenmanszaken van belang:

  • arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • levensverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • rechtsbijstandverzekering
  • zorgverzekering.

Deze 5 verzekeringen worden hierna kort toegelicht. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eenmanszaken

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid loopt het salaris van een werknemer in loondienst in eerste instantie automatisch door. Pas wanneer die situatie langer duurt, ontstaat er een inkomensverlies. De persoon in kwestie krijgt bijvoorbeeld een uitkering die (veel) lager ligt dan het laatstverdiende loon.

Moet u met de inkomsten van uw eenmanszaak volledig in uw levensonderhoud voorzien? In dat geval kan inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid al snel grote gaten slaan in uw huishoudboekje. Om ervoor te zorgen dat u uw vaste lasten kunt blijven betalen en voldoende brood op de plank houdt, heeft u in zo’n situatie een vangnet nodig. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt zo’n vangnet.

Levensverzekering voor eenmanszaken

Wanneer kunt u met uw eenmanszaak stoppen om met pensioen te gaan? We gaan er even vanuit dat u naast uw eenmanszaak geen werkgever heeft die premies voor uw pensioen afdraagt. Met een levensverzekering spaart u als zelfstandig ondernemer voor uw eigen pensioen. Nadat u stopt met uw bedrijf krijgt u uw premie-inleg en de lijfrente-opbrengst daarvan in de vorm van een periodieke uitkering terug. Wanneer u overlijdt krijgt uw partner een uitkering waarmee hij of zij bijvoorbeeld uw gezamenlijke hypotheek kan blijven aflossen. 

Aansprakelijkheidsverzekering voor eenmanszaken

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wie betaalt de gevolgen daarvan, wanneer u zo’n ongeluk als eigenaar van een eenmanszaak veroorzaakt? Denk bijvoorbeeld aan een zwaar voorwerp dat u van een hoogte laat vallen en op het hoofd van uw opdrachtgever terechtkomt. Die raakt als gevolg hiervan langdurig arbeidsongeschikt. Voor dit soort onvoorziene risico’s is de aansprakelijkheidsverzekering voor eenmanszaken bedoeld. Die dekt dan de financiële schade van de gedupeerde. 

Rechtsbijstandverzekering voor eenmanszaken

De rechtsbijstandsverzekering dekt de advocaatkosten, de deurwaarderskosten en de proceskosten wanneer u als eigenaar van een eenmanszaak tegen een juridisch probleem aanloopt. Er zitten grote verschillen tussen de polissen van de diverse verzekeraars. Lees die daarom goed door alvorens u een rechtsbijstandsverzekering afsluit. De kosten van een juridisch geschil met een leverancier worden door veel polissen niet gedekt. 

Zorgverzekering voor eenmanszaken

Elke volwassen Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Die bestaat qua financiering uit 2 delen: de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. De basispremie betaalt elke verzekerde rechtstreeks aan zijn of haar verzekeraar. Dat is bij ondernemers niet anders dan bij werknemers. Mensen in loondienst betalen hun inkomensafhankelijke bijdrage via de werkgever, die deze bijdrage over het loon inhoudt. Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u deze bijdrage over het inkomen uit uw eenmanszaak. Het gaat hierbij om een percentage van het inkomen belast in box 1.