Gebouwenverzekering

Bent u ondernemer en staat uw onroerend goed op naam van uw zaak? Dan heeft u een gebouwenverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, nodig om te voorkomen dat u persoonlijk opdraait voor de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand, storm of inbraak.

Direct afsluiten

Bereken de premie en sluit deze direct af

 

Zzp’ers gebruiken nogal eens een ruimte in of bij hun woning als bedrijfspand. Bijvoorbeeld wanneer zij alleen een kantoorruimte nodig hebben. Wanneer die ruimte dan inclusief een eventuele hypotheek wordt afgeschreven op de zaak, moet voor die ruimte een zakelijke gebouwenverzekering worden afgesloten. Voorkom een dubbele gebouwenverzekering door die ruimte dan niet mee te nemen in de gebouwenverzekering voor de woning.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij gebouwenverzekering is de inventarisatie van alle objecten die eronder vallen. Een gebouwenverzekering kan alleen worden afgesloten voor niet verplaatsbare constructies. Bouwketen of gemakkelijk verplaatsbare silo’s maken geen onderdeel uit van uw zakelijk vastgoed en vallen daarom niet onder de dekking van een gebouwenverzekering.

Nu hoeft u gelukkig niet zelf overal aan te denken om een passende gebouwenverzekering voor uw bedrijf af te sluiten. En u hoeft hiervoor al helemaal geen specialist te zijn. De benodigde kennis zit verwerkt in het online platform MKBdirect. Op dit platform kunt u zelf uw zakelijke risico’s in kaart brengen en per risico een passende verzekering afsluiten. Ook kunt u via dit platform de hulp inschakelen van specialisten in risicomanagement. Zij overzien het speelveld van bedrijfsverzekeringen en kunnen goed inschatten welke verzekeringen u als ondernemer nodig heeft om zowel onderverzekering als oververzekering te voorkomen. Hierna treft u meer informatie aan over gebouwenverzekering.

Wat is een gebouwenverzekering?

Met een gebouwenverzekering beschermt u het vastgoed ofwel de gebouwen van uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van fysieke schade door externe invloeden. Daarom komt u een gebouwenverzekering ook wel eens tegen met de term gebouwverzekering of vastgoedverzekering. De term brandverzekering komt ook voor. Die term suggereert ten onrechte dat een gebouwenverzekering alleen de financiële gevolgen van een brand afdekt.

Om het verschil met andere bedrijfsverzekeringen te begrijpen, zijn de volgende 2 kenmerken van een gebouwenverzekering essentieel:

  • onder gebouwen vallen alle ruimtes die bestemd zijn voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten en die duurzaam ter plaatse blijven (niet verplaatsbaar zijn)
  • alleen de constructie (het gebouw) van de gebouw valt onder de dekking van de gebouwenverzekering, en niet de inhoud ervan (de inboedel)

Ook alles wat aan de constructie van het gebouw vastzit, valt onder de gebouwenverzekering. Denk hierbij aan leidingwerk, vaste installaties (zoals de centrale verwarming) en sanitaire voorzieningen (zoals een douche of toilet).

Welke risico’s dekt een gebouwenverzekering?

Een gebouwenverzekering dekt in principe alleen de gevolgen van risico’s waar u zelf niets aan kunt doen, zoals brand of inbraak. De verzekeraar van uw zakelijke gebouwenverzekering keert uit wanneer één of meer gebouwen van uw bedrijf worden getroffen door:

  • brand- en of blusschade
  • rook- en roetschade
  • schade door ontploffing
  • wateroverlast (uitgezonderd dijkdoorbraak)
  • blikseminslag
  • storm (vanaf windkracht 7)
  • neerslag en vorst
  • inbraak en diefstal

In het kader van de gebouwenverzekering zijn dit zogenoemde onzekere voorvallen. Dit betekent dat de schade ontstaat door overmacht; u had er zelf geen aandeel in. Stort het dak van uw bedrijfsloods in door achterstallig onderhoud? Dan zal uw verzekeraar die schade niet uitkeren.

Wat is de verzekerde waarde van een gebouwenverzekering?

Om de verzekerde waarde van uw gebouwen vast te stellen, kan uw gebouwenverzekering zowel de herbouwwaarde als de verkoopwaarde als maatstaf hanteren. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw gebouwen op dezelfde plek en met dezelfde bestemming te herbouwen. De verkoopwaarde is gebaseerd op het bedrag dat uw bedrijfsgebouwen opbrengen, wanneer die openbaar worden verkocht.

Of u nu de herbouwwaarde of verkoopwaarde krijgt uitgekeerd, in beide gevallen wordt de grond waarop uw gebouwen staan niet meegerekend. En dat is logisch, want het perceel waarop uw bedrijf staat blijft ook na een brand of storm bruikbaar. Om die reden is ook het fundament van uw gebouwen meestal uitgesloten van de polis van uw gebouwenverzekering. Een fundament kan immers niet verbranden of instorten. Wilt u de fundering van uw bedrijfsgebouwen toch meeverzekeren? Voor het geval dat die bij herbouw opnieuw moet worden gestort? Dan kunt u een fundamentenclausule bij uw gebouwenverzekering afsluiten. Tegen betaling van een extra premie is het fundament van uw bedrijfspanden dan meeverzekerd.

Is een gebouwenverzekering verplicht?

Wanneer u uw zakelijke panden met eigen vermogen financiert, kan niemand u verplichten om een gebouwenverzekering af te sluiten. Maar wanneer er een hypotheek op uw bedrijfsgebouw rust, eist de hypotheekverstrekker dat u voor dat gebouw een gebouwenverzekering afsluit. Het gebouw is immers het onderpand van uw hypotheek. Uw bedrijfspand kan bij een brand letterlijk in rook opgaan. Door uw gebouwenverzekering is uw hypotheekverstrekker ervan verzekerd dat het onderpand van uw lening in ieder geval in financieel opzicht zijn waarde blijft behouden.

Wat kost een gebouwenverzekering?

De kosten van een zakelijke gebouwenverzekering verschillen van bedrijf tot bedrijf. Om welke zakelijke panden gaat het in uw geval? Laat u die verzekeren tegen de herbouwwaarde of tegen de verkoopwaarde? Er valt dus weinig met zekerheid te zeggen over de gemiddelde premie van een gebouwenverzekering van een bedrijfspand.

Op internet zullen vast overzichten circuleren van bedragen die bedrijven gemiddeld aan gebouwenverzekering betalen, maar daar kunt u als ondernemer geen enkel recht aan ontlenen.

Op het platform van MKBdirect kunt u aan de hand van een checklist snel en eenvoudig de premie uitrekenen van de gebouwenverzekering die u nodig heeft. Via dezelfde website kunt u vervolgens offertes opvragen of direct een gebouwenverzekering afsluiten.