Missie

De missie van MKBdirect is het informeren over- en aanbieden van verzekeringsproducten voor ondernemers via een internetportal voor MKB´ers.

MKBdirect wilt zich onderscheiden door de klant de mogelijkheid te bieden online zijn risico´s te analyseren en berekeningen uit te voeren voor bedrijfsverzekeringen.

MKBdirect zet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen

MKBdirect

  • is betrokken bij- en heeft aandacht voor de maatschappij waarin het functioneert
  • wil een respectabele en betrouwbare reputatie creëren
  • draagt bij aan scholing door het aanbieden van stages en afstudeeropdrachten
  • neemt maatregelen om energie te besparen
  • maakt innovatie tot speerpunt van het beleid
  • maakt duidelijk via de site wat de bezoekers mogen verwachten