De stroom is uitgevallen, is dat verzekerd?

De stroom is uitgevallen. Helaas komt het vaker voor dan u misschien zult denken. En wat nu als uw productieproces daardoor stilvalt of als u een winkel heeft met koelcellen die daardoor uitvallen. Is uw elektriciteit uitgevallen en heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor soms een schadevergoeding ontvangen. In sommige gevallen kan uw verzekeraar een oplossing bieden. Wij geven u graag wat meer informatie over bovenstaand probleem.

Wat te doen bij stroomuitval

Is bij u in het bedrijf of thuis de elektriciteit uitgevallen? Ga ten eerste na of het een storing bij uzelf is of een algemene elektriciteitsstoring. Treedt de storing in het gehele gebouw op? Dan is de kans groot dat het een algemene stroomstoring is. Vraag in dat geval even na bij de buren of bij hen ook de stroom is uitgevallen.
Is dat niet het geval, dan kan het een probleem zijn intern in het gebouw. Raadpleeg in dat geval zo spoedig mogelijk een elektricien om verdere schade te voorkomen.

Waardoor ontstaat stroomuitval

Is de elektriciteit uitgevallen? Dit kan zijn veroorzaakt door kortsluiting of overbelasting. De aardlekschakelaar slaat uit om brand te voorkomen.
Kortsluiting ontstaat wanneer twee tegenpoolen van elektradraden elkaar onbedoeld raken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een apparaat of een snoer beschadigd is.
Ook door overbelasting kan een kabel te heet worden waardoor het smelt.
Beide vormen zorgen voor stroomuitval.

Bij overbelasting is de oorzaak vaak iets ernstiger. Meestal heeft u te veel elektrische apparaten tegelijk aan staan of te veel op één groep geschakeld.
Vooral grotere apparaten, zoals de professionele machines, vragen veel stroom. De elektriciteitsdraden worden te warm, wat brand kan veroorzaken. Daarom slaat de schakelaar uit. Om overbelasting te voorkomen, heeft u meerdere groepen nodig voor dergelijke grootverbruikers.

Vind de oorzaak

Is de stroom uitgevallen in uw gebouw, maar niet buiten op straat? Dan moet u onderzoeken waar het probleem zit.
Het is altijd verstandig om hier een professionele elektricien bij te laten komen. In sommige gevallen zal uw verzekeraar hier ook de kosten voor willen dragen. Zeker als hierdoor schade voorkomen wordt of beperkt wordt.

Uiteraard kunt u zelf ook alvast een eerste check doen. Dit doet u als volgt:
  • Zet alle schakelaars in de meterkast op 0;
  • Schakel alle apparaten die in deze groep zitten uit;
  • Haal alle stekkers uit het stopcontact waarvan u het vermoeden heeft dat ze stroomstoring kunnen veroorzaken;
  • Zet vervolgens de aardlekschakelaar weer aan;
  • Slaat de aardlekschakelaar direct opnieuw uit? Dan zit het probleem niet in 1 van uw apparaten of lampen. Neem direct contact op met uw elektricien

Blijft de aardlekschakelaar aan? Dan steekt u nu de stekkers 1 voor 1 in het stopcontact terug. Zet vervolgens 1 voor 1 de apparaten en de lampen weer aan. De aardlekschakelaar slaat uit als u het defecte apparaat aanzet. Zo weet u waar het probleem zit

Schade door storing elektriciteit

Lijdt u schade doordat bij u de elektriciteit is uitgevallen? Voor de gevolgschade van een storing in elektriciteit bent u vaak verzekerd.
Neem contact met ons op om te vragen naar de polisvoorwaarden.

Is de elektriciteit uitgevallen in de hele wijk? Afhankelijk van hoelang het duurt, ontvangt u een schadevergoeding van uw energieleverancier tenzij u dit met uw leverancier in een contract heeft uitgesloten. Het is derhalve raadzaam om contract hier eens op na te slaan.

Voor kleingebruikers met maximaal 3x25 ampère, en als de storing minstens 4 uur duurt is een vergoeding overeengekomen van € 35,-.
Vervolgens krijgt u voor elk blok van 4 uur zonder stroom € 20,- extra. Uw vergoeding ontvangt u als het goed is automatisch van uw leverancier.

Heeft u een zakelijke aansluiting, dan kunnen wij u misschien verder helpen.
Neem in dat geval contact met ons op!