Personeel in dienst? Arbodienst verplicht!

Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed Arbo- en verzuimbeleid. Hieronder wordt zowel preventie als Arbozorg en het begeleiden van ziekmeldingen verstaan. Om dit goed uit kunnen voeren heeft de werkgever hulp nodig. U kunt en mag dit namelijk niet zelf doen. Uiteraard is het mogelijk om deskundigen in te huren wanneer dit nodig is. Het is echter ook mogelijk dit te organiseren via een gecertificeerde arbodienst. Sterker nog: vanaf 1 juli 2017 gelden hiervoor ook wettelijke eisen! Hoe dat precies zit leest u in deze blog.

Wijzigingen in de Arbowetgeving

Er zijn flink wat ontwikkelingen gaande met betrekking tot de Arbowetgeving. De overheid wil met de gewijzigde wetgeving meer inzetten op preventie vooraf in plaats van genezen achteraf.
Met ingang van 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Ondanks dat er een overgangsjaar geldt tot en met 30 juni 2018 (waarin u de gelegenheid krijgt om het contract met de Arbodienstverlener aan te passen), kunt u als werkgever al wel vanaf 1 juli 2017 met de wijzigingen geconfronteerd worden. Uw werknemers krijgen meer rechten en ook zijn er meer verplichtingen gekomen met betrekking tot de arbodienstverlening.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. De positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverlener wordt versterkt.
  2. Er is een duidelijker en meer adviserende rol voor de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding.
  3. De werknemer krijgt het recht om zelf een bedrijfsarts te bezoeken en een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De rekening is voor de werkgever.
  4. De bedrijfsarts moet zich toeleggen op het opsporen, onderkennen en melden van beroepsziekten. U bent verplicht hierover afspraken te maken in het nieuwe contract.
  5. Er komt een verplicht basis-minimum contract voor arbodienstverlening, dit contract moet er dus voor 30 juni 2018 zijn.
  6. Het niet hebben van een contract met een arbodienstverlener wordt beboet. De Inspectie SZW handhaaft, boetes komen voort uit het wetboek van Strafrecht en kunnen aanzienlijk oplopen.
  7. Als u een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft, dan hebben deze instemmingsrecht bij het benoemen van de preventiemedewerker en bij de keuze van de arbodienstverlener.


Bron: deJong&Laan

Wat betekend dit voor mij?

Bij een ziektegeval van een werknemer moest de werkgever zich in ieder geval verplicht door ten minste één bedrijfsarts laten ondersteunen. Dit mogen ook meerdere deskundigen zijn. De werkgever kiest uiteindelijk zelf wat het beste bij zijn onderneming past.
Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij:
  • ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding);
  • aanstellingskeuringen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO).

Welke arbodienst past bij mij?

Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten voor uw personeel kunt u vaak daaraan een arbocontract koppelen. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Samen kijken we naar de beste oplossing voor u!