Veranderingen in de WGA vanaf 2017

Op 1 januari 2017 zal de wetgeving rondom de WGA ingrijpend veranderen. Als u niet tijdig actie onderneemt kunnen deze veranderingen grote financiële gevolgen met zich meebrengen.

Wat is de WGA ook alweer?

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Uw medewerkers krijgen een WGA-uitkering als ze 2 jaar of langer ziek zijn, maar mogelijk nog wel kunnen werken.

Ik ben eigenrisicodrager, wat is dat ook alweer?

Alle werkgevers in Nederland betalen premie voor de WGA. Dit gaat veelal via de gedifferentieerde premie die aan de Belastingdienst betaald wordt.
U kon er echter ook voor kiezen om hiervoor eigenrisicodrager te worden en het risico door te schuiven naar een verzekeraar.

Veranderingen vanaf 2017

Werkgevers betalen op dit moment nog 2 verschillende premies voor de WGA:
  • (gedifferentieerde) premie voor de WGA Vast
  • gedifferentieerde premie voor de WGA Flex
Voor de WGA Vast had u de keuze om via UWV of via een verzekeraar te betalen voor dit risico. Voor de WGA Flex bent u tot 1 januari 2017 verplicht verzekerd bij het UWV.

Vanaf 1 januari 2017 worden deze twee premies samengevoegd tot één premie. U dient dus voor 1 oktober 2016 te bepalen wat u wenst. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen!

Wat dit betekent voor u?

Verschillende verzekeraars hebben aangegeven te stoppen met de WGA-eigenrisicodragerverzekering. Er zijn ook verzekeraars die nog niet weten wat ze doen. Een enkeling heeft al premies bekend gemaakt. Voor u betekent dit dat u een adviseur zoekt die voor u uitzoekt welke keuze u nu het beste kunt maken voor 1 oktober.

Wat doet Thoma?

Gezien de wijzigingen in het stelsel, kunnen wij voor u in de loop van 2016 beoordelen of het zinvol is op zoek te gaan naar een andere verzekeraar, of dat het wellicht zinvol is terug te keren naar het publieke bestel (UWV). Wij zorgen ervoor dat u straks weer op de juiste plek zit en niet teveel premie betaald!
Interesse? Neem contact met ons op!