Wat zijn de gevolgen van de Brexit nu eigenlijk voor uw import?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Britten inmiddels hebben gekozen: het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. Veel mensen en bedrijven maken nu de balans op. Welke gevolgen heeft de Brexit eigenlijk voor uw import van producten? Wij willen u graag wat meer uitleggen over de Brexit en de gevolgen hiervan op verzekeringsgebied. We gaan specifiek in op de verschillen tussen binnenimport en buitenimport.

Bent u een binnenimporteur of een buitenimporteur?

Tot nu toe werd u als binnenimporteur bestempeld als u producten uit het Verenigd Koninkrijk importeerde. Dit komt doordat u het product vanuit een andere Europese Unie Lidstaat importeert. Als binnenimporteur valt u dus niet onder het begrip “producent” in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving. U bent immers niet de fabrikant of de naamgever van het product. Als u producten importeert buiten de Europese Unie bent u een buitenimporteur. Door de Brexit verandert u dus van een binnenimporteur in een buitenimporteur als u producten importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Wie is de producent?

Als u producten verkoopt kan het zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door een gebrekkig product. Het is dus allereerst belangrijk om goed na te gaan of u als producent wordt aangemerkt, of dat wellicht een ander in de keten als producent kan worden aangemerkt. Het is namelijk zo dat de producent aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in het product. Wanneer het niet is vast te stellen wie de producent is, wordt iedere leverancier als producent beschouwd.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor u en uw bedrijf?

Na de Brexit bent u dus buitenimporteur geworden als u producten wilt importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. De afschuifmogelijkheid door te verwijzen naar de fabrikant die geldt niet meer. Nu kunnen uw afnemers juist de partij die schade heeft naar u doorverwijzen. U bent dus degene die de risicoaansprakelijkheid uiteindelijk draagt. Bij het herzien van uw contractuele verhoudingen met uw handelspartners in het Verenigd Koninkrijk en met uw afnemers binnen de Europese Unie is het dus van groot belang om hier rekening mee te houden. Het wordt van nog groter belang voor u en uw bedrijf om de draagplicht voor schade veroorzaakt door een product uit het Verenigd Koninkrijk goed te regelen en vast te leggen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog meer vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.