Starten vanuit eigen woning

Voor het starten van een eigen bedrijf aan huis zijn er drie belangrijke aandachtspunten.

Bestemmingsplan

Voor een ondernemer met een vrij beroep (advocaat, tandarts, architect, etcetera) geldt in principe alleen de regel dat niet meer dan 33 procent van de woning in beslag genomen mag worden door de bedrijfsactiviteit. Bedrijfsmatige activiteiten zijn in principe strijdig met de woonactiviteiten uit het bestemmingsplan.

Hiervoor kan vrijstelling worden verkregen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • maximaal gebruik van 30 procent van de woning
  • het woonkarakter van de woning moet gehandhaafd blijven
  • er mag geen afbreuk worden gedaan aan het "woon- en leefmilieu" in de omgeving
  • er mag geen bedrijfsmatige opslag in de open lucht plaatsvinden
  • geen reclame uitingen
  • er mag geen sprake zijn van onevenredige parkeeroverlast
  • de activiteit mag niet vallen onder de wet Milieubeheer
  • de bedrijfsuitoefening is alleen toegestaan door de bewoner van de woning
  • detailhandel is altijd uitgesloten!

Let op: als de ondernemer zonder toestemming een bedrijfsmatige activiteit aan huis begint kan dit leiden tot het stilleggen van het bedrijf.

Fiscaal

Voor de fiscale aftrekbaarheid van de werkruimte of het thuiskantoor gelden 2 regels:

  • De werkruimte moet "naar verkeersopvattingen" zelfstandig zijn. Wat dit betekent is niet helemaal duidelijk. Volgens de staatssecretaris betekent dit dat de werkruimte zelfstandig verhuurbaar is.
  • 70% van het inkomen moet vanuit en minimaal 30% in je eigen werkruimte verdiend worden. De fiscale regels zijn complex.

U kunt er voor kiezen om de werkruimte onder te brengen in:

  • Het ondernemingsvermogen. Alle kosten en lasten van de werkruimte zijn aftrekbaar van de winst of het resultaat Bij verkoop van de werkruimte of thuiskantoor moet eventuele winst bij het bedrijfsresultaat worden opgeteld.
  • Het privévermogen. De werkruimte of thuiskantoor valt dan onder de eigenwoningregeling in Box I of in Box III als wordt voldaan aan het zelfstandigheids- en inkomenscriterium. Heeft u als ondernemer een huurwoning dan kunt u een evenredig deel van de huurprijs plus de huurderslasten aftrekken.

De regels rond de fiscale aftrekbaarheid zijn zeer ingewikkeld. Vraag hierover advies aan uw accountant of fiscaal adviseur.

Verzekeringen

De inventaris die u voor het bedrijf gebruikt is NIET verzekerd op uw inboedelpolis! Voor een beperkt bedrag kunt u een inventaris - goederen verzekering of een aparte computer - elektronica verzekering afsluiten.