Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer levert u diensten of verkoopt u producten waar uw afnemers behoefte aan hebben en daarom voor willen betalen. Maar desondanks kan er altijd iets gebeuren waardoor uw dienst of product juist schade bij opdrachtgevers of derden veroorzaakt. Stel dat u bij een klant op kantoor over een nieuwe opdracht praat en u een kop koffie over zijn laptop laat vallen. Dan kan hij u aansprakelijk stellen voor de schade. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw verzekeraar die schade en ook de eventuele rechtsbijstand. Dit laatste is belangrijk wanneer u ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld voor schade bij derden.

Direct afsluiten

Bereken de premie en sluit deze direct af


Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Bent u zzp’er met een dienst of product waarmee u nauwelijks schade kunt veroorzaken? Dan wegen de kosten van zo’n verzekering mogelijk niet op tegen de baten. Heeft u werknemers in dienst die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld met behulp van zwaar materieel of gevaarlijke stoffen? In dat geval valt de afweging tussen kosten en baten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sneller uit in het voordeel van zo’n verzekering.

Om een goede afweging tussen de kosten en baten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te maken, moet u dus in de eerste plaats uw aansprakelijkheidsrisico’s als ondernemer inventariseren. En dat is nog niet zo gemakkelijk; het inventariseren en evalueren van risico’s is een vak. Gelukkig is er een platform met risicospecialisten dat u hierbij als ondernemer kunnen helpen. Dat platform is MKBdirect, een initiatief van de Thoma Groep. Dit is een advies- en volmachtkantoor met een specialisatie in risicomanagement.

Bij MKBdirect kunt u uw aansprakelijkheidsrisico’s in kaart laten brengen en adviezen en offertes voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op maat aanvragen. Vergelijk die offertes goed met elkaar; de dekking, premies en andere voorwaarden van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kunnen behoorlijk verschillen.

Hierna leggen we uit wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is en waarom zo’n verzekering voor mkb’ers belangrijk kan zijn. 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer u of uw werknemer per ongeluk schade aan iemand anders of aan zijn spullen veroorzaakt, kan de gedupeerde u hiervoor aansprakelijk stellen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële risico’s als gevolg van aansprakelijkheid. Stel dat iemand struikelt over gereedschap dat uw werknemer heeft laten slingeren, hierdoor van een hoogte valt en als gevolg daarvan een dwarslaesie oploopt.

Wanneer u dan als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de letselschade, kan de vergoeding daarvan een grote impact op uw financiële bedrijfsvoering hebben. Tenminste, wanneer u daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld. U kunt uzelf ook tegen die aansprakelijkheid verweren, maar de juridische kosten van zo’n procedure kunnen enorm oplopen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt ook uw proceskosten.

Bent u producent? Weet dan dat u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook verzekerd bent tegen productaansprakelijkheid. Stel dat u een voedingsmiddel maakt waarin ondanks alle hygiënemaatregelen en kwaliteitsprotocollen in uw bedrijf toch een keer een net iets te hoge waarde van een schadelijke stof blijkt te zitten. Uw klanten zijn leveranciers die uw product op hun beurt aan supermarkten leveren en uw product daar nu terug moeten halen uit de schappen. Uw klanten kunnen de schade hiervan dan op uw bedrijf verhalen. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor mkb’ers

Als mkb’er heeft u personeel in dienst. De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade van hun medewerkers uitgebreid. De jurisprudentie leert dat u op grond van ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade die uw personeel oploopt. Uw aansprakelijkheid hiervoor is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Als werkgever heeft u een zorgplicht. Die houdt onder meer in dat u ervoor zorgt dat uw werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Raakt een medewerker van u tijdens een bedrijfsongeval gewond? Dan bent u als werkgever aansprakelijk voor de letselschade, tenzij u kunt aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht of dat het letsel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende medewerker.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de materiële schade en letselschade die uw medewerkers tijdens hun werkzaamheden oplopen, voor zover u voor die schade als werkgever aansprakelijk bent. Hieronder valt ook de aansprakelijkheid voor schade door arbeidsongevallen en beroepsziektes.