Besloten vennootschap (bv)

Veel startende ondernemers richten een besloten vennootschap (bv) op om hun persoonlijke vermogen te beschermen tegen een faillissement of andere financiële tegenslag. Overweegt u als ondernemer om uw privé-aansprakelijkheid te beperken door voor een bv als rechtsvorm te kiezen? Deze optie is zeker het overwegen waard, maar bedenk wel dat er goedkopere manieren zijn om uw risico op privé-aansprakelijkheid af te dekken. Zoals een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

De risico’s die u als ondernemer loopt hangen mede af van de rechtsvorm die u kiest. Bij een bv kunt u alleen als rechtspersoon failliet gaan en niet als privépersoon. Als directeur kunt u wel privégeld of -middelen kwijtraken die u in uw bv heeft geïnvesteerd. Schuldeisers kunnen echter geen aanspraak maken op privébezittingen zoals uw huis, auto of spaargeld.

Ga als startende ondernemer eerst na welke risico’s u met uw bedrijf loopt en hoe u zich daartegen kunt verzekeren, alvorens u een rechtsvorm kiest.

Op het online platform MKBdirect kunt u in 6 stappen inventariseren welke verzekeringen u nodig heeft, inclusief de bijbehorende premiekosten. Hierna lichten we de besloten vennootschap als rechtsvorm toe.

Wat is een besloten vennootschap?

Een bv richt u alleen of samen met anderen op via een akte bij de notaris. Daarna schrijft u de bv in bij de Kamer van Koophandel in het zogenoemde Handelsregister. Een bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat een bv volledig zelfstandig is. De bv is als het ware de ondernemer. U bent als directeur of directeur-aandeelhouder in loondienst van de bv. U kunt zich door de bv een salaris laten uitkeren. Daarnaast kunt u binnen de bv met behulp van een winstreservering een eigen vermogen opbouwen.

Het voordeel van een bv bij een faillissement

Gaat uw bv failliet? Dan is de bv aansprakelijk voor de schulden. U blijft als directeur of aandeelhouder privé buiten schot. Deze privébescherming wordt als het grote voordeel van een bv gezien. Maar bij een bankfinanciering van uw bv wil de bank vaak niet het volledige risico dragen. U moet dan toch privé meetekenen met de lening die uw bv bij de bank aanvraagt.

Bij een faillissement kunt u wel alles kwijtraken wat u persoonlijk in de bv heeft geïnvesteerd. Denk hierbij aan de waarde van uw aandelen van de bv of uw persoonlijke financiën die u in de bv heeft ingebracht. Alles wat ooit van u is geweest maar wat u later op naam van de bv heeft gezet, kunt u bij een faillissement verliezen.

Bij een faillissement kunnen de schuldeisers geen aanspraak maken op uw privébezittingen. Alles wat dan privé op uw naam staat, en niet op naam van uw bv, blijft dan gewoon van u. Uw huis, auto en spaargeld blijven dus uit handen van de schuldeisers.

Bv en persoonlijke aansprakelijkheid

Een bv vrijwaart u als ondernemer niet in alle gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid is er namelijk wel degelijk wanneer bij een faillissement blijkt dat u de bv onbehoorlijk heeft geleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het te laat melden van betalingsproblemen van de bv bij de Belastingdienst
  • het aangaan van te zware contracten, terwijl u kon voorzien dat de bv die niet na kon komen

Schuldeisers kunnen u bij een faillissement via de rechter alsnog aanpreken op uw privévermogen, wanneer zij kunnen aantonen dat u de bv onbehoorlijk heeft geleid. Het is daarom ongeacht de rechtsvorm altijd belangrijk om de kosten en baten van uw onderneming zorgvuldig af te wegen. Weet u welke risico’s u met uw product of dienst loopt, gelet op de benodigde voorfinanciering, contractuele verplichtingen en de bijzondere kenmerken van uw markt of opdrachtgevers? Of u nu voor een eenmanszaak, bv of andere rechtsvorm kiest: maak eerst een gedegen ondernemingsplan waarin u de kosten, baten en risico’s op een rij zet.

Een bv brengt meer administratieve verplichtingen en dus hogere kosten met zich mee dan een eenmanszaak. Ook de opstartkosten zijn hoger, omdat u voor een eenmanszaak niet naar de notaris hoeft. Het voordeel van een bv komt pas vanaf een winst van ongeveer €100.000 in beeld. Bij een lagere winst is een eenmanszaak fiscaal aantrekkelijker. Richt een bv daarom nooit alleen op om privé-aansprakelijkheid te voorkomen. Met het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw eenmanszaak kunt u dit doel mogelijk op een goedkopere manier bereiken. En ook als houder van een bv kunt u zo’n verzekering nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer schuldeisers u als directeur of directeur-aandeelhouder van onbehoorlijk bestuur betichten.

Op het platform van MKBdirect kunt u snel en eenvoudig inventariseren welke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw onderneming past. Via dezelfde website kunt u deze verzekering direct afsluiten of eerst offertes opvragen.