Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder van een bedrijf, vereniging, stichting of Vereniging van Eigenaren (VVE)? Bedenk dat u dan aansprakelijk gesteld kunt worden voor de gevolgen van bijvoorbeeld wanbeleid of financiële missers van uw organisatie. Het doet hierbij niet terzake of u zelf belangen in het bedrijf hebt zitten, of dat u alleen vanwege ideële motieven een bestuurlijke of toezichthoudende functie bekleedt. Ook als vrijwillig lid van een bestuur of raad van toezicht loopt u aansprakelijkheidsrisico’s.

Direct afsluiten

Bereken de premie en sluit deze direct af


Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u uw persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder, commissaris of toezichthouder verzekeren. Maar wanneer is zo’n verzekering nu echt nodig en rendabel? En hoe verhoudt zo’n bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zich met andere bedrijfsverzekeringen zoals een verzekering voor bedrijfsschade, bedrijfsaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid? MKBdirect helpt u graag aan een antwoord op deze en andere vragen. Op onze online portal doen we dat op de meest directe manier: u kunt hier zelf de premie berekenen van elke bedrijfsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering die u nodig heeft. Typisch MKBdirect!

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor vermogensschade als gevolg van fouten of nalatigheden bij het uitoefenen van uw functie. Dat u bij de betreffende organisatie gewoon in loondienst bent of misschien als vrijwilliger alleen een (onkosten)vergoeding krijgt, is hierbij niet relevant. Bij een geschil over uw functioneren gaat het om de vraag in hoeverre u uw bestuurlijke taak naar behoren heeft uitgeoefend. Als uw disfunctioneren kan worden aangetoond en de schade als gevolg daarvan objectief kan worden vastgesteld, kunt u voor het vergoeden van die schade in uw privévermogen worden aangesproken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw privévermogen tegen dit risico op persoonlijke aansprakelijkheid.

Wat verzekert een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Wanneer u als bestuurder, commissaris of toezichthouder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, bent u ingedekt tegen de volgende aansprakelijkheidsrisico’s:

  • persoonlijke aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade als gevolg van verwijtbare handelingen of nalatigheden
  • aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling; u wordt aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van taken die u op een onjuiste wijze heeft uitgevoerd
  • aansprakelijkheid door onrechtmatige daad; u wordt aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad die u heeft begaan
  • interne en externe aansprakelijkheid; u kunt zowel door uw eigen organisatie aansprakelijk worden gesteld voor schade, als door externe partijen (derden)

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u ook verzekerd tegen de kosten van verweer en rechtsbijstand, ongeacht de vraag of de aansprakelijkheidsstelling gegrond is of niet.

Wat is de kans op een persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheidsstelling?
Het risico dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de financiële gevolgen van fouten van uw bestuur, is niet alleen theoretisch of denkbeeldig. Uit jurisprudentie blijkt dat dit de laatste tijd vaker gebeurt. Door recente wetswijzigingen kunnen rechters een claim op uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder ook gemakkelijker toewijzen. Uitgangspunt is overigens wel dat een bestuur in de eerste plaats een collectieve verantwoordelijkheid heeft.

Uw persoonlijke aansprakelijkheid is pas in het geding wanneer onbehoorlijk bestuur daadwerkelijk schade oplevert voor de organisatie en wanneer u hierover als bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Wat is de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Evenals bij andere (aansprakelijkheids)verzekeringen is de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maximaal het verzekerde bedrag. Wilt u uw persoonlijke financiële risico van uw bestuurdersaansprakelijkheid zo klein mogelijk maken? Dan zult u meer premie moeten betalen.

Bent u al particulier verzekerd tegen aansprakelijkheid? Bedenk dan dat een particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen bescherming biedt tegen uw aansprakelijkheid als bestuurder, commissaris of toezichthouder.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hangen af van de organisatie waar u bestuurder, commissaris of toezichthouder bent en van het bedrag waartegen u zich wilt verzekeren. Dus van de risico’s die u in en met uw organisatie loopt en van de mate waarin u uw persoonlijke vermogen wilt beschermen tegen een aansprakelijkheidsstelling. Aanbieders van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen beoordelen uw organisatierisico’s aan de hand van onder andere de sector waarin uw organisatie actief is en de kenmerken van de organisatie zelf. Er bestaan specifieke bestuurdersaansprakelijkheids-verzekeringen voor:

  • verenigingen en stichtingen
  • verenigingen van eigenaren (VVE)
  • besloten vennootschappen

Hoe kies ik mijn bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 
In het bos van aansprakelijkheidsverzekeringen ziet u al snel de bomen niet meer. Bovendien zult u zich als vers aangestelde bestuurder van bijvoorbeeld een stichting of vereniging niet direct het hoofd breken over mogelijke aansprakelijkheidskwesties in de toekomst. U bent misschien al lang blij dat u uw vrijwillige neventaak als bestuurslid kunt combineren met uw dagelijkse bezigheden. Laat u daarom adviseren door MKBdirect. Onze deskundigen kennen het woud van bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekeringen als hun eigen broekzak.

Met een speciale tool van MKBdirect kunt u zich als bestuurder op maat verzekeren tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Door dit hulpmiddel te gebruiken kiest u de verzekering die het beste bij uw situatie en risico’s past. Voorkom hiermee zowel oververzekering als onderverzekering. Ook kunt u onze tool gebruiken om bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken.