Financieren

De bank

Ook als u geen financiering wilt, doet u er verstandig aan om uw ondernemingsplan voor te leggen aan een bank. Gratis feedback en een beter inzicht in de haalbaarheid van uw ondernemingsplan. Als u de bank niet kan overtuigen, dan kunt u uzelf de vraag stellen of uw ondernemingsplan wel levensvatbaar is. Op zich geen reden om u te laten ontmoedigen, maar wel om nog eens goed aan uw plan en presentatie te sleutelen. Een eigenschap van een ondernemer is doorzettingsvermogen: dat kan hier goed op de proef worden gesteld.

Eigen financiële inbreng

Een financier ziet graag dat u eigen vermogen inbrengt in uw onderneming. Door eigen vermogen in uw onderneming te steken geeft u een positief signaal af (u loopt nu immers zelf ook risico) en tevens enige garantie dat u er ook voor zult gaan. Dit kunt u doen door eigen geld te investeren maar ook door de overwaarde in uw huis als onderpand in te brengen.

Doorlopend krediet

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een doorlopend krediet op uw bankrekening (de mogelijkheid om rood te staan tot een bepaalde grens). Hiervoor wordt een bepaalde provisie betaald terwijl voor de roodstand extra rente in rekening wordt gebracht. Het nadeel van een doorlopend krediet is dat het bij slechte bedrijfsvoering door de bank eventueel bevroren kan worden. Dit kan het geval zijn als de bank bijvoorbeeld merkt dat er te weinig leven in het banksaldo zit en u continu tegen de limiet aan zit. Dreigt u over de limiet heen te gaan, neem dan tijdig contact op met uw bank ter voorkoming van onbetaalde rekeningen! Wordt de limiet overschreden (overstand) dan krijgt u te maken met extra provisie en rentelasten. Bedenk dat over de provisie in veel gevallen valt te onderhandelen!

Borgstellingskrediet MKB

Voor het MKB is er een regeling Borgstellingkrediet MKB van toepassing. Deze regeling kan eventueel bij de overheid door uw bank aangevraagd worden. Is het borgstellingkrediet van toepassing dan kunt u profiteren van een lagere rente.

Liquidatiewaarde

Bij de zekerheden voor de bank speelt de liquidatiebalans een grote rol. Veel investeringen en voorraden zullen bij liquidatie slechts een fractie opleveren van het oorspronkelijke bedrag. Extra privé zekerheden zijn voor veel startende ondernemers vaak onafwendbaar. Wees echter in eerste instantie voorzichtig met het op tafel leggen van privé zekerheden en garanties, met name bij het oprichten van een BV (u heeft niet voor niets een BV!). In het onderhandelingsproces kunnen deze altijd later nog op tafel worden gelegd! Onder extra zekerheden vallen bijvoorbeeld de overwaarde van een woning, banktegoeden, aandelen, privé auto, sierraden of eventueel een borgstelling door derden.

Ondernemen vanuit een uitkering

Heeft u op dit moment een uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om een borgstelling of zelfs een starterskrediet te regelen via de Sociale Dienst van uw gemeente. Er bestaat ook de mogelijkheid gedurende een korte periode uw uitkering voort te laten zetten. Informeer voor de details bij uw Sociale Dienst. Ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is een starterskrediet mogelijk. Vraag bij het UWV om de details en voorwaarden.

Achtergestelde Tante Agaath lening

Een achtergestelde lening van bijvoorbeeld een familielid wordt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid voor een bedrijfsfinanciering tot het eigen vermogen gerekend. Aangezien de lening achtergesteld is, komen bij een mogelijk faillissement eerst de leningen van de overige financiers in beeld. Men spreekt bij een achtergestelde lening ook wel van garantievermogen (voor de bank). Laat een eventuele lening in een contract vastleggen, hetgeen overigens verplicht is om in aanmerking te komen voor de fiscale faciliteiten met betrekking tot de tante Agaath lening.

Financial lease, operational lease en huurkoop

Met financial lease, operational lease en huurkoop heeft u het voordeel dat u geen investeringen hoeft te doen maar bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betaald om een bepaald goed te kunnen gebruiken. U kunt deze bedragen vervolgens betalen uit de toekomstige cashflow uit de onderneming. In sommige gevallen worden er echter extra zekerheden geëist, zodat u waarschijnlijk weer bij uw bank moet aankloppen voor een bankgarantie (denk ook aan deze kosten!).

Financiering O.G.

Gebruik een hypothecaire lening bij de aanschaf van onroerend goed voor uw onderneming. De hypothecaire lening is (meestal) een stuk goedkoper omdat er een waardevol onderpand aanwezig is. Voor de financiering van onroerend goed zijn er meerdere financiële en juridische mogelijkheden.

Financiering bij "spin-off"

Jaarlijks ontstaan er een groot aantal bedrijven als spin-off van een bestaand bedrijf. In zo´n geval besluit een werknemer met steun van de werkgever (know-how, opdrachten) om voor zichzelf te beginnen. Soms is het mogelijk om via de voormalige werkgever een financiering te verkrijgen.

Venture capitalist

Een venture capitalist is een verschaffer van risico kapitaal voor startende ondernemers met goede ideeën. Er doen veel (startende) ondernemers een beroep op venture capitalists waardoor ze bijzonder kritisch kunnen zijn.

Overwaarde huis

U kunt ook een financiering op basis van de overwaarde van uw huis proberen te regelen en het geld als eigen vermogen in uw onderneming inbrengen. U zal echter eerst moeten verhuizen om de rente aftrekbaar te maken. U kunt eventueel ook een tweede hypotheek op naam van uw bedrijf zetten om zodoende te kunnen profiteren van de rente aftrek in uw onderneming.

Een afwijzing?

Laat u niet van uw stuk brengen bij een afwijzing van een verzoek tot financiering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bank intern heeft afgesproken om op basis van negatieve ervaringen een bepaalde branche geen leningen meer te verschaffen, ongeacht uw ondernemingscapaciteiten. Ga in discussie en probeer de juiste redenen te achterhalen (net als bij een sollicitatiegesprek hoort u niet altijd de werkelijke redenen). Analyseer wat er mis ging en probeer daarvan te leren. U kunt bij een afwijzing uzelf ook afvragen of uw plannen wel levensvatbaar zijn.