Inventarisverzekering

De inventarisverzekering is de zakelijke variant van de inboedelverzekering, die veel mensen privé voor hun woning afsluiten. Met een inventarisverzekering bent u als ondernemer verzekerd tegen schade aan uw inventaris, meestal inclusief elektronica en computers. Deze verzekering sluit direct aan bij uw opstalverzekering, waarmee u uw bedrijfsgebouw verzekert tegen schade als gevolg van brand, storm, waterschade of inbraak. Een opstalverzekering voorziet echter niet in de schade die bij zo’n gebeurtenis aan uw inboedel ontstaat. Wilt u ook zijn ingedekt tegen de financiële gevolgen van bijvoorbeeld brand of waterschade aan uw zakelijke inboedel? Sluit dan een inventarisverzekering af.

Direct afsluiten

Bereken de premie en sluit deze direct af

 

In tegenstelling tot een opstalverzekering voor een pand waar een hypotheek op rust, is een inventarisverzekering niet verplicht. Een inventarisverzekering staat los van de manier waarop uw bedrijfspand is gefinancierd. Of de kosten van een inventarisverzekering tegen de baten opwegen, hangt sterk af van de aard van uw onderneming. Maakt uw bedrijf gebruik van kostbare apparatuur of duur gereedschap? Dan zult u het risico op schade hieraan minder snel willen lopen dan wanneer u alleen een bureau of computer voor uw werk nodig heeft. Bij meer bureaus of computers omdat u personeel in dienst heeft, maakt u een andere afweging. Kortom, het afsluiten van een inventarisverzekering is maatwerk.

Als ondernemer bent u (meestal) geen risicodeskundige of verzekeringsexpert. Maar dat hoeft gelukkig ook niet om een passende inventarisverzekering af te sluiten. Dat kan namelijk snel en eenvoudig via het online platform MKBdirect. Op dit platform kunt u zelf uw zakelijke risico’s inventariseren en per risico een passende verzekering afsluiten. Ook kunt u via dit platform advies vragen aan experts in risicomanagement. Zij kunnen goed beoordelen welke verzekeringen u als ondernemer nodig heeft. Hierna treft u meer informatie aan over de inventarisverzekering.

Wat is een inventarisverzekering?

Met een inventarisverzekering beschermt u alles wat u als ondernemer nodig heeft om uw werk te kunnen doen tegen schade als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, storm, waterschade of diefstal. Bent u zzp’er? Denk hierbij dan aan uw gereedschap dat u bijvoorbeeld als bouwvakker of installateur gebruikt. Of aan uw bureau, bureaustoel en computer. Heeft u een productiebedrijf? Dan vallen ook uw machines en apparatuur onder de inventarisverzekering. Als winkelier kunt u denken aan de mobiele koelinstallatie waarmee u bepaalde artikelen conserveert. Een vaste klimaatinstallatie die een onlosmakelijk geheel met uw bedrijfsgebouw vormt, valt onder de opstalverzekering.

Een inventarisverzekering wordt ook wel aangeduid met de term zakelijke inboedelverzekering.

Welke goederen vallen onder de inventarisverzekering?

Een belangrijk criterium om te beoordelen of bepaalde goederen onder de inventarisverzekering vallen, is of u die goederen voor de uitoefening van uw werk of productie gebruikt of dat u die verkoopt. Alleen bedrijfsgoederen vallen onder de inventarisverzekering. Bedrijfsgoederen is een ander woord voor bedrijfsmiddelen. Dat zijn alle spullen die u voor uw werk, productie of dienstverlening nodig heeft maar niet door uw bedrijf aan andere bedrijven of particuliere afnemers worden verkocht.

Runt u een winkel of productiebedrijf? Dan heeft u behalve bedrijfsgoederen ook handelsgoederen. Dat zijn alle goederen die u in- of verkoopt of bij de productie van uw verkoopartikelen verbruikt. In tegenstelling tot bedrijfsgoederen vallen handelsgoederen niet onder een inventarisverzekering. Denk hierbij aan:

 • grondstoffen
 • halffabricaten
 • eindproducten
 • verpakkingsmateriaal 

Bedrijfsgoederen vallen dus wél onder de inventarisverzekering. De volgende bedrijfsmiddelen vallen niet onder de inventarisverzekering:

 • waardepapieren
 • motorrijtuigen
 • aanhangwagens
 • caravans
 • schepen
 • luchtvaarttuigen

Wilt u behalve uw bedrijfsmiddelen ook uw handelsgoederen verzekeren? Bijvoorbeeld omdat u over grote, dure voorraden beschikt? Dan kunt u een goederenverzekering afsluiten.

Wat is de verzekerde waarde van een inventarisverzekering?

Om de waarde van uw inventaris te bepalen, kunt u bij het afsluiten van een inventarisverzekering kiezen tussen:

 • de nieuwwaarde van uw inventaris
 • de vervangingswaarde van uw inventaris

Om uw inventaris tegen de nieuwwaarde te verzekeren, mag die bij de meeste verzekeraars niet ouder zijn dan 3 jaar.