Beveilig uw bedrijf goed tegen datalekken

Een nieuwe smartphone, tablet of laptop is honderden euro’s waard, en dus een interessante prooi voor veel dieven! Er worden dan ook wekelijks honderden smartphones, tablets of laptops gestolen, niet alleen bij mensen thuis maar ook bedrijven zijn vaak het slachtoffer. Het is daarom verstandig de apparaten van u en uw bedrijf goed te beveiligen en minder aantrekkelijk te maken voor dieven. Op deze manier kunt u ook voorkomen dat uw gegevens of die van uw bedrijf verspreid worden. Slechte beveiliging kan immers leiden tot een datalek en vervolgens tot misbruik van deze gegevens.

Datalekken voorkomen

Om datalekken te voorkomen, moeten bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens beveiligen. Deze wet geeft aan dat ze hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen. Dit wil zeggen dat bedrijven een moderne techniek moeten gebruiken om de persoonsgegevens te beveiligen. Verder is het van belang om onderzoek te doen binnen uw bedrijf hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens en wie er bijvoorbeeld allemaal toegang heeft tot bepaalde gegevens.

Het is belangrijk om vooraf na te gaan of uw bedrijf persoonsgegevens gaat verzamelen en hoe u deze wilt beveiligen. Beveiliging van persoonsgegevens moet binnen een organisatie een blijvend punt van aandacht zijn.

Handige tips

U kunt alvast een paar makkelijke stappen ondernemen om uw apparaten beter te beveiligen. Deze tips willen wij graag met u delen. Allereerst is het belangrijk dat uw laptop, tabblad en smartphone niet meer terug gezet kunnen worden naar fabrieksinstellingen, op deze manier is uw apparaat niet meer verkoopbaar en dus minder aantrekkelijk voor dieven. Verder hebben veel tablets, smartphones en laptops een anti-diefstal functie, hiermee kunt het volgende:
  • Uw smartphone, laptop of tablet op afstand terug vinden
  • De gegevens van uw laptop, smartphone of tablet wissen
  • Uw tablet smartphone of laptop blokkeren.

Meldplicht datalekken

Mocht u het vermoeden hebben van een datalek dan is het van belang om te weten dat sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken geldt. De meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.