Claimen een gevoelskwestie?

Afgelopen donderdag hebben wij de 6e Markel Mastermind bijeenkomst bijgewoond. Onderwerp van gesprek is de hedendaagse claimcultuur. Waarom wordt er geclaimd, hoe ontwikkelt de claimcultuur zich en hoe ziet de toekomst eruit?

Amerikaanse toestanden

Van Amerikaanse toestanden heeft u waarschijnlijk wel eens gehoord. Voor de vreemdste zaken stelt men elkaar daar aansprakelijk, ze “slaan door”.

Nederland doet in deze zin echter ook goed mee. Nederland is ster in de zogenoemde massaclaims. Denk bijvoorbeeld aan het claimen van een vergoeding voor een vertraagde vlucht, of een stichting die een claim indient namens benadeelden van de sjoemelsoftware in auto’s.
De Amerikanen hebben het dan inmiddels ook over “Nederlandse toestanden”.

Claimen is vaak een gevoelskwestie

Wat bij ons bleef hangen is het volgende. Claimen van schade is vaak een gevoelskwestie. Het gaat vaak niet om het geld, maar om “gerechtigheid”, of gehoord worden. Verzekeraars en tussenpersonen communiceren doorgaans vanuit het jurisisch aspect over een schade en houden daarbij geen rekening met hoe u zich voelt.
Het kan echter van belang zijn om ook het gevoel van een klant te achterhalen en de daadwerkelijke behoefte van de klant te achterhalen. Wat ons betreft een goede tip.

Claims leveren namelijk stress en psychische klachten op. Het voorkomen hiervan kan een mooi doel zijn voor verzekeraars en tussenpersonen.

Verzekeren versus claimen

Verzekeren is in de eerste plaats bedoeld om de financiële gevolgen van een schade, die niet zelf gedragen kan worden, af te dekken. Als uw bedrijfspand of woning volledig door brand verwoest wordt, biedt een verzekering vaak de (financiele) oplossing.
In de huidige claimcultuur wordt hier tegenwoordig vaak volledig aan voorbij gegaan. Wanneer er iets voorvalt, dan wordt er gelijk geclaimd. Pech hebben is er niet meer bij.

Wij werken nog altijd vanuit de gedachte dat verzekeren bedoeld is voor de risico’s die u echt niet zelf kunt dragen. Daardoor kunnen wij scherpe premies aanbieden, maar kan het dus ook voorkomen dat bepaalde schades niet gedekt zijn.

Pech? Of een claim?

Denk dan eens over bovenstaande na. Gaat u mee in de claimcultuur? Of gelooft u nog in pech?
Want ons betreft mag beiden, maar laten we niet doorslaan.

Heeft u schade?

Wanneer er schades ontstaan die weldegelijk financiele gevolgen hebben, zijn er natuurlijk ook altijd klanten die er simpelweg niet aan denken te claimen. Of juist claimen terwijl een andere oplossing beter is.
Wanneer u een schade heeft kunnen wij als Thoma vrij snel inschatten of het zinvol is de claim in te dienen. Hierbij rekening houdend met een eventueel eigen risico, terugval in no-claim enz..
Mocht er geen dekking zijn, dan proberen we mee te denken om tot een andere oplossing te komen.

Heeft u de dus een schade of voorval waarvan u niet weet wat u er mee moet?
Neem dan gerust contact op. Wij luisteren graag naar u en denken graag met u mee.