Is een AOV echt zo belangrijk?

Als u in loondienst bent is er veel geregeld als u ziek wordt. Dit geldt niet voor ZZP’ers en andere ondernemers. Als u als ondernemer ziek wordt en daardoor niet kunt werken hebt u ook geen inkomen, tenzij de omzet gewoon door kan blijven gaan zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Dit kunt u voorkomen met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar is een AOV echt zo belangrijk en heeft u deze verzekering echt nodig? Daar kunnen wij u uiteraard over adviseren!

Met een AOV krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van een hernia. U bent niet in staat om te werken en daardoor kan uw inkomen dalen., Door een AOV af te sluiten voorkomt u dat u zelf geen inkomen heeft en krijgt u een uitkering. Uit onderzoek is gebleken dat echter maar ongeveer de helft van de ondernemers een AOV heeft afgesloten en bij ZZP’ers is dit aantal nog lager.

Er is gebleken dat zelfstandige ondernemers minder vaak verzuimen dan mensen in loondienst. Toch kunt u als zelfstandige niet voorkomen dat u ziek wordt., Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en ook u kunt slachtoffer worden van langdurig verzuim. U kunt er uiteraard voor kiezen om goed te sparen en geld apart te zetten voor het geval dat u langere tijd niet kunt werken. Beseft u zich alleen wel dat u dan minimaal € 35.000,- per jaar nodig hebt om arbeidsongeschiktheid te overbruggen. Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt raakt loopt dit dus behoorlijk in de papieren. In het ergste geval kunt u door bijvoorbeeld een ongeluk misschien uw werk nooit meer uitvoeren. De kosten voor het dagelijks levensonderhoud van u en uw gezin gaan echter wel gewoon door.

Laten we voorop stellen dat we hopen dat u nooit iets ergs overkomt! Maar mocht u toch iets overkomen waardoor u geruime tijd niet kunt werken, en heeft u niet voldoende gespaard om een langere periode te overbruggen, dan adviseren wij u om een AOV af te sluiten.

Wilt u meer informatie over een AOV? Of wilt u graag een passend advies? Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!