Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers?

Als u in loondienst werkt krijgt u bij langdurige ziekte een uitkering. Dit is bepaald en staat in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Er is op dit moment nog niet zo’n wet voor zzp’ers. De WIA zou namelijk niet passen bij hun keuzevrijheid. Voor de meeste zzp’ers is dit geen probleem omdat ze voldoende inkomen hebben als ze langdurig ziek worden omdat ze hiervoor een verzekering hebben of omdat hun partner voldoende verdient. Toch kan ruim een kwart van de zzp’ers niet rondkomen bij langdurige ziekte. Hier moet verandering in komen.

Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering moet zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers worden aangeboden door verzekeraars. Er is berekend dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf €100 per maand. In Den Haag wordt er met belangstelling uitgekeken naar dit voorstel omdat het een doorn in hun oog is dat op dit moment van de 800.000 zzpers met een hoofdinkomen uit de onderneming slechts een vijfde premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

De vijf kernpunten uit het zzp voorstel

  • De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
  • Vanaf het derde ziektejaar is de dekking 70% van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigen risicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
  • De verzekering werkt met een nominale premie. Premie-indicatie: circa € 100 per maand.
  • Op de hoogte blijven van de voortgang? Hou dan onze website in de gaten!