Niet gehouden aan de clausule? Geen dekking!

Veel verzekeringen hebben clausules. Uw verzekeraar wijst u hier echter niet altijd op. Wij vinden het belangrijk om u in te lichten over de clausules die veel voorkomen op een polis. Allereerst willen wij u graag even uitleggen wat clausules nu precies zijn.

Een clausule is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst die tot doel heeft de dekking vanuit de polisvoorwaarden of de polis uit te breiden of te beperken. De clausules maken onderdeel uit van de polis. Ook komt het voor dat de verzekeraar de meest voorkomende clausules opneemt in de polisvoorwaarden. Indien de clausules tegen de polisvoorwaarden in gaan, dan geldt de clausule.

Om u een beeld te geven van clausules die bijna bij elke verzekeraar gelden geven wij u onderstaand een aantal voorbeelden.

Keuring blusmiddelen

Veel verzekeraars bieden geen dekking voor schade door brand als uw blusmiddelen niet tweejaarlijks gekeurd worden. U moet dus een onderhoudscontract afsluiten op uw brandblusmiddelen om dekking te hebben op de polis.

Alarminstallatie

In veel polissen is het verplicht dat uw bedrijfsgebouw is voorzien van een beveiligingsinstallatie of alarm. U als verzekerde bent dan verplicht om de beveiligingen in werkvaardige toestand te houden en hierop een onderhoudscontract af te sluiten.

Bovenstaand zijn nog maar een tweetal voorbeelden van clausules die vrijwel altijd op een brandverzekering staan. Zoals u hebt kunnen lezen kan het heel nadelig voor u en uw bedrijf zijn als u niet goed op de hoogte bent van de clausules op uw polissen.

Loop geen onnodig risico, maar laat ons u adviseren!

Mocht u graag een advies willen over uw verzekeringen en clausules, dan staan wij graag voor u klaar om een passend advies te geven. Neem voor meer informatie contact met ons op.