VAR vervalt, nieuwe Wet DBA

Het is inmiddels 1 mei 2016 geweest. Dat betekent dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Inmiddels is de Wet DBA ingegaan. Wat betekent dit voor u als ZZP’er (of voor u als ondernemer die ZZP’ers inhuurt)?

Waarom vervalt de VAR?

De VAR was een manier waarop de ZZP’er kon laten zien dat hij zelfstandig was en dus niet in loondienst bij de opdrachtgever. Het was voor de Belastingdienst echter erg lastig om te beoordelen of een ZZP’er nu daadwerkelijk een eigen bedrijf voert of wellicht verkapt in loondienst was bij een opdrachtgever. Denk hierbij aan het aannemersbedrijf dat naast zijn eigen werkgevers ook incidenteel ZZP’ers inhuurt die meewerken. Deze laatste vorm van werken lijkt namelijk wel heel erg veel op een loondienstverband. Om die reden is de Wet DBA ingesteld.

Wanneer toch vorm vast dienstverband?

Volgens de Belastingdienst lijkt het werk van een ZZP’er teveel op een dienstbetrekking in loondienst als de ZZP’er voldoet aan de volgende criteria:

  • Er is sprake van een vorm van loon in plaats van een vergoeding
  • De arbeid dient persoonlijk te worden gedaan door de ZZP’er en het werk is dus niet uit te besteden aan een andere zelfstandige
  • Er is sprake van een vorm van gezag tussen opdrachtgever en ZZP’er
Als in meer of mindere mate aan deze drie punten wordt voldaan, dan is de ZZP’er volgens de Belastingdienst eigenlijk niet zelfstandig, maar is er sprake van een schijnzelfstandige.

Wat betekent dit nu eigenlijk?

In de ogen van de Belastingdienst is er pas sprake van een zelfstandige indien deze ZZP’er zelf ook echt het commerciële risico draagt van de eigen onderneming. Verschilt het werk niet of nauwelijks met die van de vaste werknemers van de opdrachtgever en werkt de ZZP’er in bijvoorbeeld in dezelfde werkkleding en gebruikt hij hetzelfde gereedschap als de vaste werknemers, dan is er dus eigenlijk sprake van een verkapt loondienstverband.

Dit mag dus niet meer vanaf 1 mei 2016.

Aantonen zelfstandigheid?

Vanaf 1 mei dient u te werken met een overeenkomst tussen ZZP’er en opdrachtgever. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

De verantwoordelijkheid voor het maken van een dergelijke overeenkomst ligt in beginsel bij de opdrachtgever. De ZZP’er kan hier echter zelf ook actief een bijdrage aan leveren.

U heeft tot 1 mei 2017 de tijd om met alle ZZP’ers waar u gebruik van maakt een overeenkomst te sluiten en deze al dan niet te laten toetsen door de Belastingdienst.

Fout gemaakt?

Mocht achteraf blijken dat u werkt met ZZP’ers die in feite toch een verkapt loondienstverband hebben, dan kunt u achteraf nog aangeslagen worden voor loonbelasting, premies volksverzekering, pensioenfondsen en sectorfondsen.

Het is dus van groot belang om dit op de juiste manier te regelen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog meer vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen of met uw accountant.