Pensioenregeling voor uw personeel

Pensioenregeling voor uw personeel
Staat u als ondernemer op het punt om personeel aan te nemen? Tref dan tijdig een pensioenregeling voor uw eerste medewerker(s). Krachtens het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet bent u verplicht om een nieuwe medewerker binnen een maand na indiensttreding een pensioenregeling aan te bieden.

Met een pensioenregeling spaart u samen met uw personeel voor hun pensioen. Elke extra euro inleg betekent een hoger pensioen voor uw medewerkers. Omdat niet alle verzekeraars hetzelfde rendement op die inleg bieden en verschillende voorwaarden hanteren, is het belangrijk om een deskundige keuzehulp in te schakelen. U vindt die hulp op www.mkbdirect.nl.

Pensioenfonds of pensioenverzekering?
Als werkgever heeft u niet altijd de keus tussen een pensioenfonds of pensioenverzekering. Zo bent u gebonden aan een verplichte pensioenregeling voor uw personeel wanneer u met uw bedrijf onder een:

 • bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt
 • beroepspensioenfonds valt
 • CAO met een pensioenregeling valt

Bedrijfstakpensioenfonds
Een BPF is een pensioenfonds van werkgevers uit dezelfde bedrijfstak. Daar hebben we er in Nederland ruim 50 van. De meeste Nederlandse werknemers zijn verplicht aangesloten bij een BPF. De bekendste bedrijfstakpensioenfondsen zijn:

 • ABP (voor overheid en onderwijs)
 • PFZW (zorg en welzijn)
 • BPF Bouw (bouw)
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek (metaal en techniek)

Wilt u weten of u onder een BPF valt? Laat dan door ons een BPF-onderzoek uitvoeren. Dit voorkomt dat u achteraf wellicht een claim van het pensioenfonds krijgt. Neem contact op met onze pensioenadviseurs voor een BPF-onderzoek.

Beroepspensioenfonds
Misschien valt uw onderneming niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds, maar wél onder die van een beroepspensioenfonds. Een beroepspensioenfonds is bedoeld voor een specifieke beroepsgroep zoals notarissen of bepaalde beroepen in de gezondheidszorg.

CAO met pensioenregeling
Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst tussen één of meer werkgeversverenigingen en één of meer vakbonden. In een CAO kunnen bepalingen en voorwaarden voor de pensioenregeling worden opgenomen. Een CAO kan voorschrijven bij welke pensioenuitvoerder de bij de CAO aangesloten werkgevers het pensioen van hun medewerkers moeten onderbrengen.

Als werkgever bent u alleen aan de CAO in uw sector gebonden, wanneer u lid bent van de werkgeversvereniging die bij die CAO is betrokken én uw bedrijf onder de werkingssfeer van die CAO valt. Meestal komt de in de CAO vastgelegde pensioenregeling overeen met het bedrijfstakpensioenfonds van die sector.

Wanneer uw bedrijf niet onder een verplichte pensioenregeling valt, resteren de volgende 3 manieren om uw personeel aan een pensioen te helpen:

 • ondernemingspensioenfonds
 • algemeen pensioenfonds
 • pensioenverzekering

U kunt zelf een ondernemingspensioenfonds oprichten, maar dat is alleen haalbaar voor grote bedrijven met veel personeel. Een algemeen pensioenfonds is een bundeling van pensioenen die niet onder een BPF of beroepspensioenfonds vallen.

Bij pensioenfondsen is sprake van een omslagstelsel. Dit betekent dat de binnenkomende pensioenpremies direct worden uitgegeven aan de lopende pensioenverplichtingen.

Door de vergrijzing moeten steeds minder werkenden het pensioen opbrengen voor steeds meer gepensioneerden. Dit betekent dat pensioenfondsen hun premie moeten verhogen of moeten korten op de pensioenen om op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Wanneer u met uw bedrijf niet mee wilt doen met een (algemeen) pensioenfonds en uw onderneming te klein is voor een eigen pensioenfonds, is een pensioenverzekering de resterende optie.

Voordelen van een pensioenverzekering
Valt u niet onder de verplichte regelingen, dan heeft u alle vrijheid. Dit biedt voordelen! Sterker nog, een pensioenverzekering heeft specifieke voordelen in vergelijking met een pensioenfonds. De twee belangrijkste voordelen:

 • uw medewerkers zijn verzekerd van een waardevaste pensioenuitkering

Pensioenverzekeraars mogen niet korten op de pensioenuitkering. Pensioenfondsen mogen dat onder bepaalde voorwaarden wel.

 • uw premie-inleg wordt gereserveerd voor de pensioenen van uw medewerkers

Een hogere premie leidt in principe tot een hoger pensioen voor uw personeel. Bij pensioenfondsen is dit verband er niet. Uw geld verdwijnt in een grote pensioenpot waarvan alle lopende pensioenen worden betaald. Wat er overblijft wordt belegd in onder andere aandelen.

Omdat pensioenverzekeraars garant moeten staan voor de hoogte van de pensioenuitkeringen, dragen ze wel een groot risico. Ze hebben daarom de vrijheid om geen inflatiecorrectie toe te passen of de premies tussentijds te verhogen. Het is daarom belangrijk om de voorwaarden van pensioenverzekeraars goed te bestuderen. Welk rendement bieden ze op de premies die u voor uw medewerkers inlegt? Is de geboden vorm van pensioensparen interessant in vergelijking met andere constructies?

Bij MKBdirect hebben we de samenwerking gezocht met Zwitserleven. U kunt – wanneer u aan de voorwaarden voldoet – zelf een pensioenregeling aanvragen. Dit gebeurt op basis van execution only. Dit houdt in dat u geen advies wilt om dit te regelen. Wilt u wel advies, dan staan onze pensioenadviseurs graag voor u klaar.