Starten vanuit de eigen woning

Voor het starten van een eigen bedrijf aan huis zijn er drie belangrijke aandachtspunten.

Bestemmingsplan
Voor een ondernemer met een vrij beroep (advocaat, tandarts, architect etc.) geldt in principe alleen de regel dat niet meer dan 33 procent van de woning in beslag genomen mag worden door de bedrijfsactiviteit.
Bedrijfsmatige activiteiten zijn in principe strijdig met de woonactiviteiten uit het bestemmingsplan.

Hiervoor kan vrijstelling worden verkregen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Maximaal gebruik van 30 procent van de woning
 • Het woonkarakter van de woning moet gehandhaafd blijven
 • Er mag geen afbreuk worden gedaan aan het "woon- en leefmilieu" in de omgeving
 • Er mag geen bedrijfsmatige opslag in de open lucht plaatsvinden
 • Geen reclame uitingen
 • Er mag geen sprake zijn van onevenredige parkeeroverlast / parkeren
 • De activiteit mag niet vallen onder de wet Milieubeheer
 • De bedrijfsuitoefening is alleen toegestaan door de bewoner van de woning
 • Detailhandel is altijd uitgesloten!
Let op: als de ondernemer zonder toestemming een bedrijfsmatige activiteit aan huis begint kan dit leiden tot het stilleggen van het bedrijf.

Fiscaal
Voor de fiscale aftrekbaarheid van de werkruimte of het thuiskantoor gelden twee regels:
 • de werkruimte moet "naar verkeersopvattingen" zelfstandig zijn.
Wat dit betekent is niet helemaal duidelijk. Volgens de staatssecretaris betekent dit dat de werkruimte zelfstandig verhuurbaar is.
 • 70% van het inkomen moet vanuit en minimaal 30% in je eigen werkruimte verdiend worden.
De fiscale regels zijn complex.

U kunt er voor kiezen om de werkruimte onder te brengen in:
 • het ondernemingsvermogen
Alle kosten en lasten van de werkruimte zijn aftrekbaar van de winst of het resultaat
Bij verkoop van de werkruimte of thuiskantoor moet eventuele winst bij het bedrijfsresultaat worden opgeteld.
 • het priv√©vermogen
De werkruimte of thuiskantoor valt dan onder de eigenwoningregeling in Box I of in Box III als wordt voldaan aan het zelfstandigheids- en inkomenscriterium
Heeft u als ondernemer een huurwoning dan kunt u een evenredig deel van de huurprijs plus de huurderslasten aftrekken.

Let op: de regels rond de fiscale aftrekbaarheid zijn zeer ingewikkeld. Vraag hierover advies aan uw accountant of fiscaal adviseur.

Verzekeringen
Let op: de inventaris die u voor het bedrijf gebruikt is NIET verzekerd op uw inboedelpolis! Voor een beperkt bedrag kunt u een inventaris - goederen verzekering of een aparte computer - electronica verzekering afsluiten.
MKBdirect.nl Contact Nieuws Privacybeleid Disclaimer

Home Contact
Starters Fraudebeleid
Wie zijn wij? Verzekeringskaarten
Missie Documenten
Home Direct berekenen Direct afsluiten Wijzigingen doorgeven Vragen? 0548-78 24 00
(ma-vr 9:00-17:30)
Direct berekenen
Direct afsluiten
Verzekeringskaarten
Documenten
Wijzigingen doorgeven
Wie zijn wij?
Missie
Starters
Contact
Bel ons direct