Vennootschap onder firma (vof)

Ondernemers werken graag zelfstandig, maar zoeken zo nu en dan ook steun bij elkaar. Om optimaal van elkaars kennis, kunde en kapitaal te profiteren, kunnen zelfstandigen besluiten om met elkaar een vennootschap onder firma (vof) te vormen.

In een vof maken ondernemers met elkaar afspraken over wat elke vennoot in de onderneming inbrengt en hoe de winsten of schulden onder elkaar worden verdeeld. Die afspraken kunnen worden vastgelegd in een vennootschapscontract, maar dat is niet verplicht. Een vof is een mooie constructie wanneer de vennoten elkaar op het gebied van middelen, kwaliteiten of marktaandeel uitstekend aanvullen, maar tegelijkertijd hun zelfstandigheid zoveel mogelijk willen behouden.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

Een vennootschapscontract of niet: iets waarover vennoten samen sowieso goede afspraken moeten maken, is hoe zij met de risico’s van hun gezamenlijke onderneming om willen gaan. Overweegt u om in een vof te stappen? Wees u zich er dan van bewust dat een vof geen rechtspersoon is. Dit betekent dat u als vennoot hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van de vof. Uw risico’s zijn daarom niet anders dan die van een zpp’er. En mogelijk zelfs groter, omdat u privé ook aanspreekbaar bent op de schulden die uw medevennoten maken.

Gelukkig zijn de risico’s van een vof uitstekend verzekerbaar. U en uw medevennoten kunnen terecht bij MKBdirect. Wij helpen u graag om alle risico’s in kaart te brengen en zorgen dat u adviezen en offertes voor verzekeringen op maat krijgt. Dat platform is MKBdirect, een initiatief van de Thoma Groep. Dit is een advies- en volmachtkantoor met een specialisatie in risicomanagement.

MKBdirect heeft een eigen online portal waarop u de risico’s van een vof kunt inventariseren. Hiervoor gebruiken we een tool die rekening houdt met de branche waarin u met uw medevennoten actief bent. Deze tool koppelt uw risico-inventarisatie aan de verzekeringen die uw vof nodig heeft om die risico’s te voorkomen of beperken. Hierna wordt uitgelegd wat een vof eigenlijk is en welke verzekeringen voor een vof belangrijk zijn. 

Wat is een vof?

In een vof werken minimaal 2 personen met elkaar samen. Dit doen zij onder één gemeenschappelijke naam. De deelnemers aan een vof noemen we vennoten. Elke vennoot is mede-eigenaar van de vof en brengt iets in: geld, goederen of arbeid. Een vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de mogelijke schulden van de vof, ongeacht welke vennoot die schulden heeft veroorzaakt. Dit betekent dat uw privévermogen in het geding is, wanneer uw vof onvoldoende middelen heeft om schulden weg te werken.

Stapt u in een reeds bestaande vof? Dan bent u automatisch aansprakelijk voor de schulden die de vof vóór uw komst heeft gemaakt. Die aansprakelijkheid loopt door wanneer u vertrekt. U blijft dan aansprakelijk voor de schulden die tijdens uw aanwezigheid zijn gemaakt. 

Een vof werkt alleen wanneer de vennoten een groot vertrouwen in elkaar hebben. Daarom wordt een vof meestal gevormd door ondernemers die al langer met elkaar samenwerken en elkaar in ieder geval goed kennen.

Schulden zijn een voorbeeld van een risico waarover u samen met uw medevennoten afspraken kunt maken. Die afspraken leggen vennoten met elkaar vast in een vennootschapscontract. Juridisch gezien is zo’n contract niet nodig om een vof te kunnen beginnen, maar natuurlijk wel belangrijk om bij meningsverschillen of onduidelijkheden op terug te kunnen vallen. Met een vennootschapscontract kunnen vennoten ook met elkaar vastleggen hoe zij de winsten van hun gezamenlijke onderneming verdelen. 

Belangrijke verzekeringen voor een vof

Wat aansprakelijkheid betreft loopt u als vennoot dezelfde risico’s als iemand met een eenmanszaak. Stel dat u als vennoot een ongeluk veroorzaakt waardoor uw klant een grote schade lijdt. Wanneer u hiervoor onvoldoende bent verzekerd, kunt u daar de rest van uw leven financieel door worden achtervolgd. In dat opzicht is er geen verschil met een zpp’er die een eenmanszaak runt. Maar als vennoot loopt u een nog groter risico, omdat u in principe ook aansprakelijk bent voor de schade die uw medevennoten bij opdrachtgevers en andere zakelijk betrokkenen van uw vof veroorzaken.

Denk samen met uw medevennoten na over welke risico’s de vof loopt en overweeg om voor u zelf in ieder geval de volgende verzekeringen af te sluiten:

  • arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • levensverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • rechtsbijstandverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hiermee verzekert u zich voor het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Uw verzekering keert u dan periodiek een bedrag uit waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Levensverzekering

Met een levensverzekering spaart u als zelfstandig ondernemer voor uw eigen privé-pensioen. Als vennoot betaalt u premies voor de volksverzekeringen, zodat u in ieder geval een AOW-uitkering krijgt zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dat is een minimuminkomen die u dan met uw privé-pensioen kunt aanvullen. Met een levensverzekering regelt u ook dat uw partner bij uw overlijden een uitkering krijgt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Stel dat uw opdrachtgever langdurig arbeidsongeschikt raakt, omdat u per ongeluk een zwaar voorwerp op zijn hoofd laat vallen. U kunt dan als vennoot aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die de gedupeerde hierdoor lijdt. Met een aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich tegen die schade verzekeren.

Rechtsbijstandverzekering

Opdrachtgevers kunnen een vof in gebreke stellen. Ook kunt u een geschil krijgen met uw medevennoten, dat uiteindelijk juridisch beslecht moet worden. Met een rechtsbijstandsverzekering dekt u de kosten die u bij een geschil maakt. Denk hierbij aan advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten.