Elektronicaverzekering

Gebruikt uw bedrijf veel elektronische apparatuur zoals computers, betaalautomaten en systemen voor toegangsbeveiliging? Houd er dan rekening mee dat een standaard brandverzekering, inventarisverzekering of bedrijfsschadeverzekering geen schade aan elektronica verzekert. Een elektronicaverzekering is dan een waardevolle aanvulling op zo’n standaardverzekering.

In een dienstverlenend bedrijf dat afhankelijk is van digitale gegevensverwerking en elektronische transacties kan het uitvallen van elektronische apparatuur grote gevolgen met zich meebrengen. Denk aan het stilvallen van de webshop of het betalingsverkeer. Of aan het verlies van waardevolle data. Bent u een dienstverlener op de digitale snelweg? Dan is een elektronicaverzekering een passende investering. Kies dan wel een verzekering die de gevolgschade voldoende dekt.

Kies op het online platform MKBdirect een elektronicaverzekering die het beste bij uw bedrijf en risico’s past. Hierna leest u alvast meer over het hoe en waarom van een elektronicaverzekering. 

Waarom een elektronicaverzekering?

U bent ZZP’er en uw laptop weigert dienst of wordt gestolen. U moet dan rekening houden met 3 vormen van schade:

 • uw laptop moet worden gerepareerd of vervangen
 • u loopt achterstand op in uw werk (en tijd is geld)
 • u bent de gegevens op uw laptop kwijt

Hoe complexer het uitgevallen of gestolen apparaat of systeem, hoe hoger de kosten van deze 3 vormen van schade. Neem bijvoorbeeld een cloudserver waar complete bedrijfsnetwerken hun data hebben gestald en hun programma’s op draaien. Of een systeem voor klimaatbeheersing dat bederfelijke voorraden in goede conditie houdt. En wat te denken van de gevolgschade wanneer niemand uw gebouw in kan, omdat de toegangsbeveiliging is uitgevallen?

Bij complexe systemen denkt u misschien niet direct aan diefstal. Toch zijn er criminelen actief die bijvoorbeeld boordcomputers en gps-systemen uit tractoren en zelfrijdende machines stelen. Hierdoor kan de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers grote schade oplopen.

Een elektronicaverzekering is vooral aan te raden wanneer de potentiële gevolgschade van elektronische storingen en de beschadiging of diefstal van (rand)apparatuur groot is. 

Wat verzekert een elektronicaverzekering?

Evenals bij andere verzekeringen voor bedrijfsmiddelen kunnen de voorwaarden van elektronicaverzekeringen flink verschillen. In grote lijnen vallen de volgende zaken onder de dekking van een gemiddelde elektronicaverzekering:

 • computers en elektronica op uw vestigingsadres
 • computers en elektronica op locatie, wanneer die worden meegenomen naar de klant
 • computers en elektronica buiten uw vestiging(en) tijdens transport
 • valschade aan randapparaten, zoals laptops en tablets
 • gevolgschade, zoals de kosten van overwerk, tijdelijke inhuur van extern personeel of het huren van vervangende apparatuur 

Verzekerbare apparaten en systemen

Elektronica is een containerbegrip. Check een elektronicaverzekering daarom ook altijd op de apparaten en systemen die onder de polis vallen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • mainframes, computers, servers, kopieermachines, terminals, beeldschermen, printers, scanners, splitters, netwerkcomponenten (inclusief kabels en kasten)
 • klimaatbeheersingsapparatuur in een speciaal daarvoor ingerichte computerruimte
 • telefooncentrale inclusief toestellen, faxen, kopieermachines, weegsystemen, kassa- en afrekenapparatuur en elektronische systemen voor toegangs- en diefstalbeveiliging
 • procescomputers en bijbehorende apparatuur
 • randapparatuur zoals laptops, notebooks, tablets, beamers en draagtassen 

Niet verzekerbaar onder een elektronicaverzekering

De volgende apparaten, schadegevallen en gebeurtenissen vallen meestal niet onder een elektronicaverzekering:

 • mobiele telefoons/smartphones
 • schade die niet de werking van het apparaat beïnvloedt, zoals krassen
 • schade aan onderdelen door gebruik
 • losse onderdelen zoals printerlades en toners
 • cybercrime of verlies van data door hacken 

Nieuwwaarde of dagwaarde

Een elektronicaverzekeraar kan zowel de nieuwwaarde als de dagwaarde van een computer of ander elektronisch apparaat uitkeren. Dit speelt op het moment dat het voor de verzekeraar duurder is om uw apparaat te repareren dan te vervangen door een nieuw exemplaar. Uw apparaat is dan total loss. De nieuwwaarde is de waarde van het nieuw te kopen apparaat waarmee u het apparaat dat total loss is, vervangt. De dagwaarde is de nieuwwaarde minus het maandelijkse afschrijvingspercentage. De dagwaarde is nooit minder dan 10% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. Meestal krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd wanneer uw apparaat binnen een bepaalde periode na de aankoopdatum (bijvoorbeeld 30 maanden) total loss is.

Ga naar MKBdirect om te onderzoeken welke elektronicaverzekering het beste bij het risicoprofiel van uw bedrijf past.