Rechtsbijstandverzekering

Als ondernemer functioneert u in een netwerk met veel partijen die allemaal zo hun eigen belangen hebben. Die belangen gaan gelukkig vaak samen op. Hoe beter u op die gezamenlijke belangen inspeelt, hoe sterker uw netwerk en hoe groter uw succes als ondernemer. Maar soms schuren of botsen belangen met elkaar, met een potentieel conflict als gevolg. Zo kan uw afnemer de tijdigheid of kwaliteit van uw levering betwisten, of kunnen uw werknemers allerlei rechten opeisen waarvan u het bestaan niet eens kende. En wanneer uw leverancier zijn afspraken niet nakomt, zult u graag compensatie willen voor de gevolgen daarvan.

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp, zonder dat u direct in de buidel hoeft te tasten. Zodat u bij een conflict of geschil uw recht kunt halen, onafhankelijk van uw financiële situatie op dat moment. Een rechtsbijstandverzekering voor uw gezin is dan onvoldoende. Een gezinspolis dekt namelijk niet de juridische bijstand die u als ondernemer nodig hebt.

Op het online platform MKBdirect kunt u een rechtsbijstandverzekering op maat samenstellen. Uw juridische risico’s hangen onder andere af van de aard van uw onderneming en de sector waarin u actief bent. Heeft u geen werknemers in dienst? Dan heeft u op het gebied van arbeidsrecht geen juridische bijstand nodig. Met een rechtsbijstandverzekering via MKBdirect voorkomt u zowel oververzekering als onderverzekering. Hierna gaan we verder in op de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers. 

Wat verzekert een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering verzekert u van juridische hulp op het moment dat u die nodig heeft. U krijgt dan geen geldbedrag uitgekeerd, maar gratis bijstand van een jurist namens de rechtsbijstandverzekeraar. Is uw zaak zo complex dat u externe deskundigen of advocaten moet inhuren? Die inhuurkosten vallen dan ook tot een bepaald bedrag onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Hetzelfde geldt voor de kosten van een gerechtelijke procedure. Hoe lager uw eigen risico en hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie van uw rechtsbijstandverzekering.

Bedenk dat de jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering meestal lager ligt dan het uurloon van een advocaat. Het afsluiten van zo’n verzekering is voor een ondernemer dan ook een rendabele investering. 

Voor wie is een rechtsbijstandverzekering bedoeld?

Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld voor alle Nederlandse ingezetenen van minimaal 18 jaar die hun vermogen willen beschermen tegen de kosten van juridische hulp bij een conflict. Kinderen kunnen meedoen met de rechtsbijstandverzekering die hun ouders voor hun gezin afsluiten.

U kunt een rechtsbijstandverzekering modulair samenstellen. Voorbeelden van modules zijn:

  • inkomensrecht
  • verkeersrecht
  • medisch recht 

Beneden een bepaalde inkomensgrens heeft u recht op gesubsidieerde rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand voert deze rechtshulpregeling uit.

Een algemene rechtsbijstandverzekering voor gezinnen (de gezinspolis), die overigens ook prima is af te sluiten voor volwassenen zonder kinderen, voorziet niet in juridische hulp bij uw zakelijke geschillen als ondernemer. Daarom is het belangrijk om als zzp’er, vennoot of zelfstandig ondernemer met personeel in dienst een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers af te sluiten. 

Waarom een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers?

Wanneer u als ondernemer start, is een juridisch geschil niet het eerste waar u aan denkt. U doet uw uiterste best om uw klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en gaat schappelijk en geduldig met uw leveranciers om. Maar wat als klanten uw facturen niet of te laat betalen, terwijl de facturen van uw leveranciers zich ondertussen opstapelen? Of denk aan een zakelijke partner die zich niet aan zijn afspraken houdt en onder het mom van samenwerking met u concurreert. In uw recht staan is nog iets anders dan uw recht halen of krijgen. Zonder verzekering loopt u enorme financiële risico’s wanneer u juristen en advocaten moet inhuren om uw gelijk te halen. Ook wanneer u uw zaak verliest, zult u hen wel moeten betalen. 

Let bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering op de volgende zaken:

  • een algemene rechtsbijstandverzekering (gezinspolis) biedt géén dekking voor juridische kosten die u als ondernemer maakt
  • hoe meer juridische problemen u als ondernemer wilt verzekeren, hoe hoger de premie
  • check de polisvoorwaarden op de juridische problemen waarvoor u zich wilt laten verzekeren; dit zijn per definitie géén problemen die spelen op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering afsluit 

Ga naar MKBdirect om te onderzoeken welke rechtsbijstandverzekering het beste bij uw bedrijf past.