CAR verzekering

Bent u opdrachtgever of (onder)aannemer in de bouw? Dan weet u als geen ander dat bouwplaatsen bloot staan aan tal van risico’s die materiële schade kunnen veroorzaken. Denk aan stormschade, vandalisme, diefstal, ontwerpfouten en bouwfouten.

De veiligheid op de bouwplaats is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aannemers en onderaannemers. Dat betekent ook dat u als individuele opdrachtnemer maar een beperkte invloed heeft op het voorkomen of beperken van risico’s in de bouw. Juist daarom kunt u niet volledig vertrouwen op uw eigen veiligheidsbewustzijn en vakmanschap. Wanneer u onvoldoende tegen dit soort risico’s verzekerd bent, kunt u schade lijden als gevolg van incidenten waar u zelf niets aan kunt doen. Dat voelt heel onrechtvaardig, maar is zonder goede verzekering soms onvermijdelijk. Want waar zoveel partijen met elkaar samenwerken in een bouwproject, is niet altijd een (hoofd)schuldige van bijvoorbeeld een bouwfout aan te wijzen. En wie is verantwoordelijk voor diefstal, wanneer het bouwterrein onvoldoende beveiligd is? Hoe goed waren uw eigen spullen precies beveiligd?

Een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt helaas niet uw risico’s op de bouw. Om uw bedrijf voldoende tegen die risico’s in te dekken, heeft u een zogenoemde CAR-verzekering nodig. CAR staat voor Construction All Risk. Een CAR-verzekering wordt ook wel bouw- en montageverzekering genoemd.

Kies op het online platform MKBdirect een CAR-verzekering die het beste bij uw bedrijf en risico’s past. Maar wat is een CAR-verzekering eigenlijk precies en wanneer heeft u die nodig? Hierna krijgt u alvast meer uitleg over de CAR-verzekering. 

Welke risico’s dekt een CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt alle materiële schade die tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties ontstaat. Het doet hierbij niet terzake of deze schade door externe gebeurtenissen (zoals brand of diefstal) of als gevolg van interne, menselijke fouten (zoals een constructie- of bouwfout) is ontstaan.

De dekking van een CAR-verzekering kan per verzekeraar verschillen. Evenals bij andere verzekeringen geldt ook bij een CAR-verzekering dat de premie stijgt naarmate de dekking toeneemt. De volgende vormen van schade worden door een CAR-verzekering in principe geheel of gedeeltelijk gedekt, afhankelijk van de voorwaarden:

 • schade door diefstal en vandalisme
 • schade door brand of ontploffing
 • stormschade
 • schade door een ontwerp- of constructiefout
 • schade tijdens de bouw- of montagefase
 • schade tijdens de testperiode
 • schade aan omringende gebouwen door sloopwerkzaamheden 

Een CAR-verzekering dekt in principe niet de volgende risico’s:

 • schade door slijtage, oxidatie of corrosie
 • schade door werkstaking
 • schade tijdens de onderhouds- of garantieperiode 

Voor wie is een CAR-verzekering bedoeld?

Een bouwproject is een samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever, een (hoofd)aannemer en eventuele onderaannemers. Dat zijn de partijen die schade kunnen lijden als gevolg van de risico’s die zich in een bouwproject voor kunnen doen. Het gaat hierbij niet alleen om de tastbare fysieke risico’s op de bouwplaats (zoals brand- en stormgevaar), maar ook om de minder zichtbare risico’s in de voorbereiding van de bouw. Denk hierbij aan fouten die architecten en constructeurs kunnen maken en waardoor een bouwwerk nog tijdens de bouw geheel of gedeeltelijk bezwijkt.

Een CAR-verzekering is dus bedoeld voor:

 • de zakelijke opdrachtgever van een bouwproject
 • de (onder)aannemer van een bouwproject 

CAR-verzekering voor zakelijke opdrachtgevers

Als zakelijke opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het bouwproject. U kunt veel risico’s voorkomen of beperken door een (hoofd)aannemer te kiezen die goed verzekerd is. Maar zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beperkt zich tot de risico’s waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld. De risico’s van andere partijen met wie hij samenwerkt, zoals een architect of constructeur, vallen daar meestal niet onder. Stel dat ‘zijn’ architect een ontwerpfout maakt, waardoor uw bouwproject schade lijdt. Die schade is dan niet via de aansprakelijkheidsverzekering van uw aannemer gedekt, maar komt op uw bordje terecht.

Als opdrachtgever bent u wettelijk aansprakelijk voor alle schade aan objecten en personen op het bouwterrein. Door een CAR-verzekering af te sluiten dekt u de risico’s af waarvoor uw aannemer niet aansprakelijk is.

CAR-verzekering voor aannemers

Met een aannemer wordt hier een hoofdaannemer of een onderaannemer bedoeld. De rechtsvorm doet er niet toe; als (onder)aannemer kunt u zowel zzp’er of ondernemer met personeel zijn. Dat verschil is voor de CAR-verzekering niet van belang.

Met een CAR-verzekering bent u als hoofdaannemer of onderaannemer ingedekt tegen de schade die u veroorzaakt aan het te maken werk, onroerende goederen of andermans spullen. U bent dan tevens verzekerd voor de schade aan uw eigen materialen. Naast de CAR-verzekering heeft u als aannemer ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Ga naar MKBdirect om te onderzoeken welke CAR-verzekering het beste bij het risicoprofiel van uw bedrijf past. Zo is er een verschil tussen een doorlopende CAR-verzekering en een aflopende CAR-verzekering per bouwproject.