Glasverzekering

Glasschade is een typisch voorbeeld van schade die niet standaard wordt meeverzekerd met een opstalverzekering, inventarisverzekering of een andere voor bedrijven bedoelde (gebouw)verzekering. Natuurlijk breekt modern glas niet zomaar in stukken. Maar het is wel vervelend wanneer uw glas na bijvoorbeeld een brand of een explosie niet verzekerd blijkt te zijn. U zult maar een winkel of kantoor met een grote glazen puiconstructie hebben, of een autobedrijf met een glazen showroom. Dan kan de glasschade na een dergelijk incident fors in de papieren lopen.

Het loont dus de moeite om na te gaan of het glas in uw bedrijfsgebouw(en) al is gedekt door één van uw bestaande bedrijfsverzekeringen. Is dat niet het geval? Onderzoek dan of u bijvoorbeeld uw bestaande gebouw- of opstalverzekering kunt uitbreiden met een dekking tegen glasschade, of dat u beter een separate glasverzekering kunt afsluiten.

Kies op het online platform MKBdirect een glasverzekering die het beste bij uw bedrijf en risico’s past. Hierna leest u alvast meer over het hoe en waarom van een glasverzekering. 

Waarom een glasverzekering?

U kunt een glasverzekering nodig hebben, wanneer de bestaande verzekeringen voor uw bedrijfspanden glasschade niet of onvoldoende dekken. Denk bij glasschade niet alleen aan de herstelkosten, maar ook aan de gevolgschade. Stel dat uw winkelruit breekt en naar binnen vallende glasresten de artikelen in uw etalage beschadigen. U krijgt dan ook die schade door uw glasverzekeraar uitgekeerd. Die vergoedt ook de noodvoorziening die u in afwachting van het nieuwe glas nodig heeft om uw etalage weer wind- en waterdicht te maken.

U wilt na een glasbreuk uw deur, raam of vitrine weer snel laten herstellen. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van een ruimte vanwege glasbreuk is voor u als ondernemer meestal vervelender dan de glasschade zelf. Met een glasverzekering voor bedrijven bent u verzekerd van een snelle glasservice. Heeft het herstelbedrijf uw nieuwe beglazing niet op voorraad? Dan zorgt dat bedrijf zo snel mogelijk voor een tijdelijke oplossing van een ander materiaal. 

Wat verzekert een glasverzekering?

Glas is een breed begrip. De meeste glasverzekeraars verzekeren alleen schade aan glas dat als onderdeel van een gebouw is bedoeld om licht door te laten. Glas met een artistieke functie, zoals het glas in gebrandschilderde ramen, valt niet onder een standaard glasverzekering. Wanneer zo’n versierd of bewerkt raam tevens de functie heeft om licht door te laten, valt de vervanging van dat raam door onbewerkt glas wel onder de glasverzekering. 

Een glasverzekering voor bedrijven verzekert na een glasbreuk de volgende kosten:

 • de herstelkosten van het gebroken glas van het gebouw dat op uw polis staat
 • de kosten van de tijdelijke vervanging van het glas door een ander materiaal in afwachting van uw nieuwe beglazing
 • schade aan uw goederen of inventaris door het gebroken glas 

Na welke incidenten keert een glasverzekeraar uit?

Uitgangspunt is dat u de schade van glasbreuk uitgekeerd krijgt wanneer die breuk plotseling en onvoorzien is ontstaan. Denk aan een brand, explosie blikseminslag of iets dat per ongeluk door een ruit valt. Glasschade als gevolg van de volgende incidenten valt meestal niet onder een glasverzekering voor bedrijven:

 • werkzaamheden
 • het bewerken of verplaatsen van het glas
 • een slechte eigenschap van het glas zelf, zoals lekkage van isolatieglas
 • vernieling
 • natuurrampen 

Check vooraf de polisvoorwaarden om na te gaan wanneer u glasschade wel of niet uitgekeerd krijgt. Er zijn ook glasverzekeraars die brand en explosie uitsluiten. 

Wat is het verzekerde bedrag van een glasverzekering?

Het verzekerde bedrag bestaat bij een glasverzekering uit:

 • de nieuwwaarde van in soort en kwaliteit gelijkwaardig glas (materiaalkosten)
 • de kosten die nodig zijn om de breukschade te herstellen (montagekosten)
 • de kosten van de tijdelijke noodvoorziening (indien nodig en inclusief montagekosten)
 • de schade die de glasbreuk aan uw goederen of inventaris heeft aangericht (gevolgschade) 

Ga naar MKBdirect om te onderzoeken welke glasverzekering het beste bij het risicoprofiel van uw bedrijf past.