Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Bent u een ondernemer die goederen in opdracht van anderen vervoert? Zijn het andermans goederen die u als logistieke dienstverlener of transporteur van A naar B brengt? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan die goederen wanneer er tijdens het transport ervan iets misgaat. Wettelijk gezien ligt de aansprakelijkheid voor die schade bij u als vervoerder. Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich voor die aansprakelijkheid verzekeren. 

In de wereld van transport en logistiek wemelt het van de verzekeringen. Sommige verzekeringen richten zich op de risico’s van uw wagenpark, andere op de risico’s van specifieke voertuigen en weer andere op de risico’s van uw transportbewegingen. Het unieke van een vervoerdersaansprakelijk-heidsverzekering is dat die zich op de transportrisico’s van de lading richt. En dan meer specifiek op de lading die uw opdrachtgever aan u als vervoerder toevertrouwt. Kies op het online platform MKBdirect een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering die het beste bij uw transportonderneming past. Hierna leest u alvast meer over het nut en de noodzaak van een vervoerdersaansprakelijkheids-verzekering. 

Wat is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u uw aansprakelijkheid als vervoerder voor de schade die tijdens uw transportbewegingen aan de goederen van anderen kan ontstaan. Denk hierbij aan:

  • verlies of beschadiging van de lading
  • vertraging of schade door incidenten tijdens het laden of lossen van de lading 

Transport is een breed begrip. Uw wettelijke aansprakelijkheid als transporteur voor de schade aan de goederen die uw opdrachtgevers u laten vervoeren, behelst het traject van deur tot deur. Dus inclusief laden en lossen. De opslag van goederen valt daar in principe niet onder. De risico’s van goederen in opslag kunt u verzekeren via een goederenverzekering

Voor wie is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in het (inter)nationale wegtransport of de logistieke dienstverlening. Of u het vervoer van andermans goederen nu zelf uitvoert als transportondernemer, of dat u dat vervoer alleen organiseert als logistieke dienstverlener: in beide gevallen kan de eigenaar van de goederen u als uw opdrachtgever aansprakelijk stellen voor schade die tijdens het transport of het laden en lossen van de goederen is ontstaan. 

Stel dat u als logistiek dienstverlener voor het vervoer transportondernemers inschakelt. Dan kunt u een claim van uw opdrachtgever proberen te verleggen naar de transportondernemer die op zijn beurt aansprakelijk is voor wat er met andermans goederen tijdens het transport gebeurt. Uiteindelijk is dit een ‘spel’ tussen de verzekeraars van de partijen die bij de claim zijn betrokken.

Wanneer u zelf een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, bent u tegen een dergelijke claim ingedekt. Het is dan aan uw verzekeraar om die claim af te wikkelen, zonder dat u daar nadelen van ondervindt. 

Nationale en internationale vervoerdersaansprakelijkheid

Op vervoer binnen Nederland zijn de zogenoemde Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing. Dat zijn de algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden vrijwel bij alle wegvervoersovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC bevat ook voorwaarden voor aansprakelijkstelling. Dit betekent dat wanneer er schade ontstaat tijdens het vervoer van goederen op basis van een vervoersovereenkomst waarop de AVC zijn toegepast, de AVC ook de voorwaarden voor de aansprakelijkstelling bepalen. 

Op internationaal vervoer zijn de zogenoemde CRM-condities van toepassing. Het CRM is een internationaal vervoersverdrag waarbij nagenoeg alle Europese landen en ook veel andere landen zijn aangesloten. Vervoer in Nederland dat onderdeel uitmaakt van een internationaal transport valt ook onder de CRM. Net zoals de AVC bevat ook de CRM bepalingen voor aansprakelijkstelling. Denk bij die bepalingen aan de maximale hoogte (limiet) van de aansprakelijkstelling (die wordt uitgedrukt in een bedrag per kilogram) en de termijn waarbinnen de aansprakelijkstelling plaats moet vinden.