Geldverzekering

Heeft u een bedrijf in de detailhandel of in de horeca? Dan gaat er vast nog veel contant geld in uw zaak om. Denk hierbij niet alleen aan brief- en muntgeld, maar ook aan waardepapieren zoals cadeau- en tegoedbonnen. Die vertegenwoordigen een waarde die u of uw klanten in geld om kunnen zetten. Met een geldverzekering kunt u contant geld, waardepapieren en elektronische betaalmiddelen verzekeren tegen diefstal, brand en risico’s tijdens het vervoer naar de bank. Ook bent u met een dergelijke verzekering ingedekt tegen het risico van het ongemerkt aannemen van vals geld.

Kies op het online platform MKBdirect een geldverzekering die het beste bij uw bedrijf en risico’s past. Hierna leest u alvast meer over het hoe en waarom van een geldverzekering. 

Waarom een geldverzekering?

Een reguliere bedrijfsschadeverzekering, goederenverzekering of inventarisverzekering dekt niet de risico’s van het verlies van contant geld en waardepapieren als gevolg van bijvoorbeeld brand. En wat te denken van het risico op een overval? Criminelen die snel geld nodig hebben overvallen nogal eens winkels met volle kassa’s, zoals supermarkten en benzinestations. Een geldverzekering is voor winkeliers en andere ondernemers met een kassa geen overbodige luxe. 

Wat verzekert een geldverzekering?

Niet elke geldverzekering dekt dezelfde risico’s af. Het loont daarom de moeite om de dekking en andere voorwaarden van de verschillende geldverzekeraars met elkaar te vergelijken. In principe kunt u zich met een geldverzekering laten verzekeren tegen de volgende risico’s:

  • het verlies van contant geld, waardepapieren zoals cadeau- en tegoedbonnen, creditcards en elektronische betaalmiddelen als gevolg van brand, diefstal en afpersing
  • het verlies van contant geld, waardepapieren en andere betaalmiddelen als gevolg van de hiervoor genoemde oorzaken, voor zover die zich in uw bedrijfspand, woning of nachtkluis van uw bank bevinden
  • het verlies van contant geld, waardepapieren en andere betaalmiddelen als gevolg van een overval of ander incident tijdens het vervoer daarvan naar de bank
  • het ongemerkt in ontvangst nemen van vals geld

Wanneer er tijdens het transport van uw geldmiddelen iets gebeurt, maakt het voor de verzekering niet uit wie er achter het stuur zat; uw medewerkers zijn meeverzekerd. Zoals het bij een overval in uw winkel ook niet uitmaakt wie er achter de kassa stond. 

Niet verzekerbare geldschade

Een voorwaarde voor geldverzekeraars om tot uitkering over te gaan, is dat u kunt aantonen uw geldmiddelen netjes en veilig te beheren. Verlies van of schade aan geldmiddelen als gevolg van slordigheid of roekeloos gedrag is niet verzekerbaar. Laat contant geld, bankpasjes, creditcards en waardebonnen dus niet zomaar in uw huis of bedrijf rondslingeren. Houd er ook rekening mee dat de verzekeraar kan onderzoeken onder welke omstandigheden de schade of het verlies van uw geldmiddelen is ontstaan. Bewaar contant geld, waardepapieren en elektronische betaalmiddelen (pasjes en dergelijke) in een kluis of in ieder geval op een veilige plek én afgescheiden van bijbehorende pincodes en wachtwoorden.

Wanneer u betrokken bent bij illegale transacties en als gevolg daarvan betaalmiddelen verliest, zal een geldverzekeraar die schade niet vergoeden. Verlies van geldmiddelen als gevolg van oplichterij is eveneens onverzekerbaar. 

Wat kost een geldverzekering?

Evenals bij andere verzekeringen zijn ook de premiekosten van een geldverzekering afhankelijk van het verzekerde bedrag dat u kiest. Ga daarom na hoeveel waarde aan contant geld en andere betaalmiddelen gemiddeld genomen in uw zaak en woning aanwezig zijn. Stel dat uw winkelkassa bij een overval wordt leeggeroofd of bij een inbraak wordt gestolen. Dan geeft het wel een veilig gevoel om te weten dat de volledige waarde van het contant geld dat u hiermee kunt verliezen door uw geldverzekering wordt uitgekeerd.

Afhankelijk van het verzekerde bedrag kunt u al vanaf ongeveer €5 per maand een geldverzekering afsluiten. Heeft u bijvoorbeeld een café waar veel consumpties contant worden afgerekend? Dan kunnen er zomaar duizenden euro’s contant in uw zaak aanwezig zijn, alvorens u die naar de bank brengt. Meestal heeft u dat geld dan voor een maandpremie van ongeveer €10 prima verzekerd. Uw ander waardepapieren en betaalmiddelen zijn dan ook meeverzekerd.