Wagenparkverzekering

Bent u als ondernemer eigenaar van personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangers op de zaak? Dan bent u sowieso wettelijk verplicht om al deze voertuigen minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid. Met zo’n WA-verzekering bent u in ieder geval ingedekt tegen de schade die u met uw voertuigen aan anderen veroorzaakt. Maar daarmee houdt uw verantwoordelijkheid als werkgever niet op. Want hoe zit het met bijvoorbeeld de letselschade voor uw medewerkers, wanneer zij met hun auto van de zaak of met uw bestelbus of vrachtwagen een ongeval veroorzaken? Denk ook aan het bedrijfsmatige aspect. Hoe blijft de capaciteit van uw wagenpark intact bij schade aan uw voertuigen? Wie regelt dan een vervangend voertuig, zodat de continuïteit van uw bedrijfsvoering en dienstverlening niet in gevaar komt?

Met uw wagenpark loopt u uiteenlopende risico’s die veel verder gaan dan alleen de wettelijke aansprakelijkheid. Aanbieders van mobiliteitsverzekeringen spelen hierop in door u één wagenparkverzekering aan te bieden waarmee alle risico’s van uw complete wagenpark op maat zijn gedekt. Uiteraard voor zover u die risico’s wilt laten meeverzekeren. Er zijn ook wagenparkverzekeraars die uw wagenpark per voertuig verzekeren, maar de zorg daarvoor zoveel mogelijk van u overnemen. Zodat u altijd één aanspreekpunt voor uw wagenparkverzekeringen hebt.

Meestal is één integrale wagenparkverzekering voor al uw voertuigen vanaf een minimaal aantal voertuigen mogelijk. Kies op het online platform MKBdirect een wagenparkverzekering die het beste bij uw bedrijf past. Hierna leest u alvast meer over de voordelen van een wagenparkverzekering. 

Wat is een wagenparkverzekering?

De term wagenparkverzekering suggereert dat u met één verzekering alle voertuigen van uw zakelijke wagenpark kunt verzekeren. Er zijn inderdaad aanbieders van mobiliteitsverzekeringen die dit vanaf een minimaal aantal voertuigen voor u kunnen regelen. Bijvoorbeeld vanaf 7 of vanaf 10 voertuigen. Wettelijk en (daarmee) verzekeringstechnisch bestaat het begrip wagenpark niet. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) kent alleen individuele motorrijtuigen die door de eigenaar moeten worden verzekerd voor aansprakelijkheid. Zo’n wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) is dus wettelijk verplicht. Volgens de WAM is elk voertuig of elke machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen én een aandrijving op de wielen heeft een motorrijtuig. Een verzekeraar die u één verzekering voor al uw motorrijtuigen aanbiedt, zal nog steeds voor elk van uw individuele motorrijtuigen een WA-verzekering moeten afsluiten. Na een aanrijding of ander schade-incident wordt immers gekeken naar het kenteken van het voertuig en op wiens naam dat staat. Dat bepaalt wie er aansprakelijk kan worden gesteld.

Vat de term wagenparkverzekering dus vooral figuurlijk op. Namelijk in de betekenis dat u met één totaalcontract voor de verzekeringen van uw motorrijtuigen uw complete wagenpark op maat kunt verzekeren. Uw verzekeringsaanbieder zorgt er met zo’n wagenparkverzekering voor dat elk motorrijtuig van uw wagenpark minimaal is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en dat daar bovenop naar behoefte een dekking tegen andere risico’s is meeverzekerd. 

Een wagenparkverzekering op maat

De WA-verzekering dekt alleen de schade die u met uw voertuigen bij anderen veroorzaakt. Maar vanuit het oogpunt van uw werkgeverschap en bedrijfsvoering kijkt u natuurlijk verder dan dat. Stel dat u twee vrachtauto’s na een schade-incident tegelijk bij de garage heeft staan. Wie zorgt dan voor een afdoende vervanging van deze transportcapaciteit? Nog problematischer is het wanneer u onvoldoende bent verzekerd voor letselschade bij uw medewerkers, wanneer zij als bestuurder van één van uw voertuigen in werktijd een ongeluk veroorzaken. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u dan als werkgever aansprakelijk worden gesteld. En als goed werkgever voor uw personeel voorkomt u graag juridisch getouwtrek met uw medewerkers over letselschade.

Bij een wagenparkverzekering op maat stemt uw verzekeraar de risicodekking af op de samenstelling van uw wagenpark. Zo loopt u met vrachtauto’s of bestelwagens andere risico’s dan met motorfietsen of personenauto’s. Per voertuig van uw wagenpark bepaalt u samen met uw verzekeraar welke risicodekking gewenst is. Denk hierbij aan aanvullende risicodekkingen en verzekeringen zoals:

  • schade aan eigen voertuigen (beperkt of volledig casco)
  • schade aan accessoires
  • rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen (vergoedt juridische bijstand en rechtshulp na een ongeval)
  • schadeverzekeringen inzittenden (vergoedt de schade die inzittenden lijden door een ongeval, ongeacht wie er schuldig is)
  • vervangend vervoer