Transportverzekering

Transport is een containerbegrip. Want daar valt nogal wat onder: denk aan allerlei soorten vervoermiddelen, de verschillende vervoersmodaliteiten (zoals weg, water en spoor) en de inhoud (lading) van het transport. Om die reden bestaat dé transportverzekering niet. Sommige transportverzekeringen richten zich op het vervoermiddel of de vervoersmodaliteit, andere verzekeringen op de inhoud (goederen) van het transport. En er is ook een speciale verzekering voor de aansprakelijkheid van vervoerders wanneer er tijdens een transport iets misgaat: de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Een transportverzekering is een schadeverzekering die samenhangt met de risico’s van transport en reizen. Een particuliere reisverzekering is in zekere zin dus ook een voorbeeld van een transportverzekering. Voor u als ondernemer is het belangrijk om eerst de belangrijkste risico’s van uw transport in kaart te brengen, voordat u een transportverzekering afsluit. Zitten uw transportrisico’s uitsluitend in uw wagenpark en bestaat die alleen uit personenauto’s of ook uit bestelbussen en vrachtwagens? En wat is de waarde van de goederen die u bij uw leveranciers ophaalt of bij uw klanten aflevert? Hoe kwetsbaar zijn die goederen voor uw transportbewegingen? 

Een goede risico-inventarisatie van uw transportbewegingen en ladingen voorkomt onderverzekering én oververzekering. Op het online platform MKBdirect krijgt u hulp bij die inventarisatie, met als uitkomst de transportverzekering(en) die uw bedrijf nodig heeft. Hierna krijgt u alvast meer informatie over verschillende soorten transportverzekeringen. We maken hierbij onderscheid tussen verzekeringen die:

  • de risico’s van uw transportmiddelen verzekeren
  • de lading van uw transporten verzekeren
  • de vervoerdersaansprakelijkheid van transporteurs verzekeren 

Verzekeringen voor transportmiddelen

Uit welke voertuigen bestaat het wagenpark van uw bedrijf? Afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark kunt u de volgende verzekeringen nodig hebben:

U ziet aan deze opsomming dat interne transportmiddelen zoals heftrucks ook verzekerbaar zijn. De toegevoegde waarde van zo’n verzekering hangt af van de risico’s die uw medewerkers als gebruikers van die middelen lopen. 

Verzekeringen voor transportladingen

Transport is een vak. Het is daarom niet zonder risico’s om uw eigen handelsvoorraden te vervoeren, wanneer u geen vervoerder of logistiek dienstverlener bent. Veel handels- en productiebedrijven besteden hun transport daarom uit aan gespecialiseerde logistieke dienstverleners of transporteurs. Vervoerders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade die tijdens het transport aan andermans goederen ontstaat. Dit betekent dat u als opdrachtgever van uw vervoerder die schade bij hem kunt claimen. Schade die u zelf tijdens een transport aan uw goederen veroorzaakt, draagt u in principe ook zelf. Nu kunt u uw goederen wel verzekeren met een goederenverzekering. Dat wil echter niet zeggen dat alle mogelijke transportschade aan deze goederen hiermee automatisch is gedekt. Verzekeraars beschouwen transport als een aparte risicocategorie, waarvoor zij graag een aanvullende verzekering met u afsluiten. 

Goederenvervoer is soms een specialisme waar u als ondernemer zelf uw vingers maar beter niet aan kunt branden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van (brand)gevaarlijke stoffen of producten die onder een speciale druk of temperatuur moeten worden vervoerd. Alleen hiervoor gecertificeerde transporteurs kunnen aan alle eisen van zo’n specialisme voldoen. De restrisico’s die zij lopen zijn verzekerbaar, omdat zij door de voorzieningen die zij treffen de meest voorkomende risico’s kunnen voorkomen of tot een acceptabel niveau beperken. 

Verzekeringen voor vervoerdersaansprakelijkheid

In onze wereld vol met transportbewegingen kan er tijdens goederenvervoer altijd iets fout gaan. In het verkeer zit een ongeluk letterlijk in een klein hoekje. Of in de dode hoek van de vrachtauto. Daarom is het maar goed dat transporteurs zich kunnen verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die tijdens het transport aan andermans goederen ontstaat. Wanneer u als ondernemer regelmatig goederen van anderen vervoert, kunt u ook een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben.